„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Ökumenikus imahét 2. nap

604

Ef 4,22–25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében
Mt 5,33–37 A törvény magyarázata

Magyarázat:

Az emberekkel szembeni erőszak nemcsak fizikai támadásban és rablásban mutatkozhat meg, hanem pletykálkodásokban és rosszindulatú híresztelésekben is. A közösségi média még könnyebbé tette a valótlanságok minél szélesebb körben való gyors terjedését. Az indonéz keresztények tisztában vannak azzal, hogy olykor a hazugságokat és előítéleteket vallási csoportok terjesztették, keresztényeket is beleértve, akik más vallási csoportokkal szemben követtek el ilyet. A megtorlástól való félelem és fenyegetettség miatt az emberek vonakodnak kiállni az igazságért. Ez okozhatja azt, hogy csendben maradnak az igazságtalan és félrevezető, félelemkeltést célzó állításokkal szemben.

Jézus határozottan azt mondja:

„ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van” (Mt 5,37).

A hamisság elpusztítja az emberek és a közösségek közötti jó kapcsolatot, beleértve az egyházakat is. A becstelenség megzavarja az egyház egységét. Az Efezusi levél arra emlékeztet minket, hogy „tagjai vagyunk egymásnak”. Ez emlékeztető a keresztényeknek, hogy őszinték és felelősségteljesek legyenek egymáshoz, így tudjanak növekedni a közösségben. Amikor így teszünk, nem a gonosz lélek, hanem Isten Szentlelke lesz velünk.

Imádság:

Istenünk, adj nekünk bölcsességet, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól. Engedd, hogy az őszinteség vezesse szívünket, és ajkaink az igazságot mondják. Adj bátorságot, hogy még akkor is igazak legyünk, ha mások ellenünk vannak. Tartsd távol tőlünk a képmutatást; tégy minket inkább az egység és béke forrásává, hogy az örömhírt terjesszük mindenkinek. Jézus Krisztus nevében ezért imádkozunk. Ámen.