Eltelt száztizenhárom tanév a Baptista Teológiai Akadémia életében úgy, hogy csak alkalmilag kapott helyet az intézmény egy-egy nagyobb rendezvényének megtartására hol az egyik, hol a másik budapesti gyülekezet imaházában.

De csak mostanra érkezett el a lehetősége annak, hogy állandó helyszínen, a Nap Utcai Baptista Gyülekezet imaházában – a helyi gyülekezettel kialakult együttműködés keretében – helyet kapjon a frissen megalakult Akadémiai Gyülekezet.

Prof. dr. Almási Tibor rektor igét hirdet

Az első ilyen istentiszteletre – a helyi gyülekezettel közösen – 2019. szeptember 22-én került sor prof. dr. Almási Tibor rektor vezetésével, aki egyszersmind a Nap utcai és az Akadémiai Gyülekezet lelkipásztora. Ezen az alkalmon a hallgatók az őket elkísérő családtagokkal és gyerekekkel – ez utóbbiak külön bibliaköri foglalkozáson vehettek részt – több mint 120-an voltak jelen a helyi gyülekezet testvérisége mellett. Az istentiszteletet követő szeretetvendégségen lehetősége nyílt a résztvevőknek a további ismerkedésre és beszélgetésre.

Az imádkozó gyülekezet

A korábbi és jelenlegi hallgatóink mellett továbbra is várjuk mindazokat, akik szeretnének beépülni akár csak látogatókként vagy tagokként, esetleg szolgálattevőkként az induló Akadémiai Gyülekezetbe, amelyre Urunk áldását kívánjuk.