Történetünk vázlata

1846-ban tért vissza Pécsre Vojka János pécsi születésű asztalosmester, aki Hamburgban találkozott személyesen Istennel és a baptista hittel. Családja ellenséges hozzáállása miatt hamar el kellett hagynia otthonát, így a baptista misszió ekkor még nem gyökerezett meg Baranya székhelyén.

1884-ben hazaköltözött Budapestről Pécsre egy baptista fiatalasszony, Eilinsfeld Emília a testvéreivel és kisfiával együtt. Családjában indult el a baptista misszió az Anna u. 18. sz. alatt. Ennek gyümölcseként 1889 szeptemberében történt az első pécsi hitvalló bemerítése, mely eseményt az első pécsi baptista gyülekezet megalakulásaként tartjuk számon.

A kis gyülekezet hamar megerősödött a helyiek odaszánt, aktív életének és máshonnan idelátogató bibliaárusok, evangélisták és prédikátorok szolgálatának köszönhetően.

A második prédikátor, a magyarbólyi Haffner István szolgálata idején került a gyülekezet tulajdonába a Bástya utcai imaház, melyet szükség és lehetőség szerint bővítgetve 1984-ig használtak. Bretz Vilmos és Meláth József prédikátorok idejében az intenzív közösségi élet és szolgálat nyomán Baranya megyében sok faluban alakultak gyülekezetek. Mészáros Kálmán lelkipásztor szolgálata idején a ’60-as évektől az urbanizáció hatására ezek a gyülekezetek elsorvadtak, tagjaik nagyrészt Pécsre költöztek. Gerzsenyi Sándor és Balog Miklós szolgálata idején a nagy gyülekezet kénytelen volt némileg belterjes életet élni, mégis jelentős eredmények születtek főleg a gyermek- és ifjúsági, valamint az ének-zenei területen. A ’90-es évek második felétől főleg a fiatalok aktív mozgolódása nyomán mozgalmas és expanzív gyülekezeti élet alakult ki. Vágó István, Balogh Barnabás, Dan Zoltán és Francois Boudreaux lelkipásztorok párhuzamos tevékenysége után 2009-ben teljesen új útra lépett a pécsi baptista misszió. A 2010-es évek második évtizedétől már három helyszínen, három gyülekezetben éli életét, végzi széles körű szolgálatát Vágó István, Gulyás János és Macher Tivadar lelkipásztorok vezetésével.

Az utóbbi évtized fontos eseményei voltak az intézmények átvétele és alapítása is. A Magyarországi Baptista Egyház által alapított Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány fenntartásába kerültek szociális és oktatási intézmények. A Pécsi Baptista Gyülekezet (Bokor u.) fenntartásába került a Pécsi Baptista Pont adományközpont és a 2016-ban elindult Kishajó Baptista Óvoda.

Pécsett mintegy 500 baptista kötődésű ember él. A tevékenységük és intézményi kapcsolataik miatt ennél azonban sokkal szélesebb körű hatással bírnak.

A jubileumi kiállítás célkitűzései

1889 augusztusában egy patakban történt esti bemerítéssel megalakult az első baptista gyülekezet Pécsett. Ennek 130. évfordulóján szeretnénk egy kiállítással is megemlékezni.

A kiállítás célja, hogy a város lakosságának és más érdeklődőknek plasztikusan bemutassa a baptista gondolkodás és életvitel néhány pontját, és információkat nyújtson olyan formában, hogy mindenki az érdeklődésének megfelelő mértékben találja meg azokat.

A kiállítás a kronológiai sorrendet lazán követve főképp tematikus csomópontokat érint. Kreatív, audiovizuális eszközöket is felhasználó módon megfogalmaz egy-egy üzenetet.

A kiállítás helyszínén megtekinthető anyag mögött az internet adta lehetőségeket felhasználva elhelyezünk további információkat.

A kiállításhoz tárlatvezetést is felkínálunk kijelölt időpontokban.

Helyszín, időpont

Néhány kiemelkedő kiállított darab

  • Úrvacsorakészlet – kehely, tányér, úrasztala-terítő
  • Zürichi Biblia 1691; Szószéki Biblia
  • Mészáros Kálmán: A pécsi baptista misszió története – eredeti kézirat
  • Ízelítő a 31 ifjúsági konferenciai zászlóból
  • anyakönyvek, pénztárkönyvek

Témakörök

Köszöntő
Információ a kiállításról és a rendező gyülekezetekről

Hitvalló keresztség – „névadó” szertartás (bemerítés) és ami mögötte van
Bemerítésről (hitvalló keresztségről) gondolatok és képek

Megtérés és közösség
Ami a bemerítést megelőzi, és ami utána van

Előzmények – anabaptista – baptista – magyar baptista história rollupsorozat
A pécsi baptista misszió gyökereit és hátterét mutatja be

Baptisták Baranyában
A baranyai baptista misszió kezdeti évtizedeiről röviden

A Biblia Isten beszéde
A Biblia olvasása és tanulmányozása központi szerepet tölt be a baptisták életében

Gyülekezeti ének-zene – két tablón
Az ének-zene szerves része istentiszteleteinknek és azon túli tevékenységeinknek

Ifjúság, konferenciák, gyermekszolgálat – két tablón
A gyermekeknek és a fiataloknak kiemelt figyelmet szentelünk

Hirdesd az igét!
Az evangélium életünk alapja – szívesen beszélünk másoknak is róla különböző rendezvényeken

Életünk, ünnepeink, múltunk
Életünk eseményei is megnyilvánulnak a gyülekezeti szokásainkban, szertartásainkban
A kezdeti gyülekezeti élet emlékeiből is szeretnénk megosztani néhányat

Gyülekezeti élet, alakulatok
A különleges események alapja a hűséges mindennapi élet és szolgálat

Néhány kiemelkedő esemény
Örömmel emlékezünk rendkívüli eseményekre is, melyeknek részesei vagy szervezői lehettünk.

A látogató fala
Társadalomban élünk, beleszövődve a nem baptista emberek és szervezetek hálózatába – szeretnénk itt is ápolni ezt a kapcsolódást.