Egy új élet

Bemerítés Salgótarjánban

681

2019. június 9-én, pünkösdvasárnap a Salgótarjáni Baptista Gyülekezetben bemerítési istentiszteleten adtunk hálát egy új életért.

Saját Eszter már gyermekkorától sokat tanult Istenről, hiszen hívő családban nőtt fel. Egy gyülekezeti gyerekórán megérintette az evangélium, felismerte, hogy neki személyesen kell döntenie az Úr mellett, a szülei hite az ő számára nem elég. Aznap átadta a szívét Jézusnak, azonban a következő évek alatt elkövetett bűnei miatt egyre távolabb került Istentől.

Egy nyári táborban szólt Eszterhez az igén keresztül az Úr, és megmutatta, hogy szükséges rendeznie a szüleivel a kapcsolatát. Az édesanyjával folytatott beszélgetés során rájött arra, hogy a megtéréskor kapott fehér ruha a vétkei miatt bepiszkolódik, ezért szükséges Jézushoz mennie, aki megtisztítja őt. Eszter felismerte a bűneit, megbánta és elhagyta azokat, és az Atya megbocsátó kegyelme iránti hálából kész arra, hogy őt kövesse egész életében.

A bemerítést Nemeshegyi Zoltán ügyintéző lelkipásztor végezte, aki a Rómabeliekhez írt levél 6. fejezetének 1–11. versei alapján hirdette az evangéliumot. Ahhoz, hogy valaki új életet nyerhessen, meg kell halnia a bűnnek, hogy ne uralkodhasson rajta, hanem azt legyőzve Krisztussal együtt élhessen.

Az új gyülekezeti tagot örömmel köszöntötte az édesapja, gyülekezetünk vezetője és tagjai, az ifjúság, valamint a körzet gyülekezetei: a lucfalvai és a nógrádmegyeri testvérek. Imádkozunk azért, hogy Eszter a bizonyságtétele szerint Jézusért éljen és őt kövesse mindenben, legyen fény és világosság a sötétségben!