Bemerítés Kartalon

742

Két ifjú testvérünk vállalta az Úr Jézus követését, és mondta ki, hogy nincs visszaút. Somogyi Hermina a hévízgyörki, Kovács Benedek a kartali gyülekezet tagjaként indulhatnak tovább mindnyájunk örömére. Bemerítésükre március 31-én került sor. Meláth Attila váci lelkipásztor a filippi börtönőr megtérése kapcsán bátorította a fiatalokat. A bemerítés szolgálatát Kovács László helyi lelkipásztor végezte a népes gyülekezet előtt.