Az Úr munkája Pilisvörösváron

Egy közösség és egy imaház épül

1009

A Pilisvörösvári Baptista Közösség május 12-én tartotta alapkő-elhelyezési ünnepségét. Az egyház nevében Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára a 122. zsoltár szavaival mondott köszöntőt, kívánt békességet a közösségnek, boldogságot az épülő ház falain belül, és minden jót Isten népének, a megjelent ünneplőknek. Testvérünk hálaadással áldást kért a helybeli lelki közösségre, hogy Jézushoz tudjanak jönni a megfáradt lelkűek, és mindenki találjon megnyugvást őbenne, Isten házában akár a közeli, akár a távoli jövőben.

Rácz Lajos testvér az újonnan születő gyülekezetek és a Bicskei Baptista Gyülekezet nevében a 126. zsoltárral köszöntötte a közösséget és vendégeit. „Akik könnyezve vetnek, ujjongva arassanak” – ezzel a gondolattal kért áldást az építkezésre és a missziómunkára, hogy igazi otthona legyen minden korosztálynak, akik lelkileg-szellemileg erősek, és így áldás tudnak lenni környezetükben.

Dani Zsolt lelkipásztor testvér a Szentendrei Baptista Gyülekezet nevében azt az áldást kívánta a közösségnek, hogy valóra váljon az 1Sám 2,30 szerinti ige: „mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek…”

A Pilisvörösvári Baptista Közösség hálás minden eddigi támogatásért és minden imádságért!