Találkozás a Feltámadottal

869

Jézus feltámadása után először a magdalai Máriával találkozott, aki aztán hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat!” Aztán a többi tanítvány is találkozott és evett a feltámadt Jézussal, akik meg a hiányzó Tamásnak mondták: „Láttuk az Urat!” Mondhatják persze sokan, hogy látták, hogy találkoztak vele. Az élet majd bizonyítja, hogy így van-e.

Láttam az Urat! – ennek valósága megváltoztat mindent. Ez a látás egy másik világba vezet be. A régi világ dolgai lassan érvényüket vesztik az új fényében. Úgy kezdenek ilyenkor gondolkodni, beszélni az emberek, mint azok, akik visszatértek a klinikai halálból: már nem tudnak úgy élni, mint előtte. Az egész világ megváltozik akkor. Pontosabban: kezdem látni a világot úgy, amilyen valójában. Egy új realizmus kezdődik.

Realista vagyok! – mondják sokan. Holott csak a külső tényeket és eseményeket gondolják igaznak. Az igazi realista kezdi úgy látni és élni az életet, ahogy Krisztus látta és élte. Az igazi realista előtt feltárulnak a belső összefüggések, a múlt és a jelen valódi kapcsolata, a föld és ég igazi összeköttetése. És legalapvetőbben: önmaga és Isten elválaszthatatlan egysége.

Akik találkoztak Jézussal, azokra kivételes hatást gyakorolt és gyakorol. Azok nem tudnak többé úgy élni, mintha nem ismernék az életet. Akik találkoztak vele, azok utána már másokban is vele, Jézussal találkoznak napról napra.