Kihelyezett ülést tartott a Magyar Bibliatársulat Alapítvány kuratóriuma

1220

Monorierdő – A kuratóriumi ülésre szóló meghívó rendhagyó módon Monorierdő épülő református templomához invitálta tagjait szokásos őszi összejövetelre. A már elkészült gyülekezeti terembe nemcsak a szavazati joggal rendelkező kuratóriumi tagok kaptak meghívást, hanem jelen voltak a környező településeknek az alapítványban képviselt, protestáns felekezetű lelkipásztorai, hitoktatói, egyházi szociális munkásai és érdeklődő gyülekezeti tagjai is. A házigazda Lénárt Tibor református lelkipásztor nyitóáhítattal szolgált, majd az ezt követő fórumbeszélgetést moderáló Bódis László baptista lelkipásztor az Apostolok cselekedetei könyvéből kölcsönözte köszöntését: „te jól tetted, hogy eljöttél.” (ApCsel 10,33)

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

A kihelyezett ülés célja az volt, hogy a kuratórium a folyamatban lévő ügyek tárgyalása mellett közvetlen tapasztalatokat szerezzen a bibliaterjesztés aktuális helyzetéről, a Szentírást használó közösségek igényeiről, ötleteiről. Dr. Pecsuk Ottó főtitkár beszámolt a hallgatóságnak az alapítvány munkájáról, jelenleg futó akcióiról, míg D. Szebik Imre elnök a Biblia hívő és laikus közösségekhez történő eljuttatásának távlatairól beszélt. Az ezt követő élénk vitában számos értékes ötlet, javaslat és bizonyságtétel hangzott el a Biblia üzenetének közösségi és személyes hatásáról.

Külön színfoltja volt a rendezvénynek Zsombori Árpád szobrászművész alkotásainak vetített képes ismertetése, valamint személyes vallomása azokról a bibliai igehelyekről, melyeknek üzenetét az elmúlt években kisplasztikákba és szobrokba formázta. A címbeli igét megjelenítő, az ige lámpását hordozó szekér motívumát formázó kerámiaalkotást a művész a bibliatársulat részére adományozta.

Az alkalom folytatásaként a résztvevők meglátogatták a Bódis László lelkipásztor által fenntartott Habán Alkotóházat. A ház jelenleg egy Zsombori Árpád alkotásait bemutató kiállításnak ad helyet, valamint otthont nyújt a település érdeklődő gyermekeinek nyári képzőművészeti alkotóház céljából, így a gyermekek ideális körülmények között fejleszthetik kreatív adottságaikat.   

A közös ebédet követően sor került a nyílt kuratóriumi ülésre, ahol a kuratóriumi tagok és a jelen lévő helyiek megismerhették az alapítvány jövő évben esedékes, hetvenéves jubileumára tervezett kiadvány ötletét, a folyamatban lévő középiskolai bibliaosztó akció eredményeit, a nehéz helyzetben lévő venezuelai bibliatársulat segítését célzó adománygyűjtő akció tervét, valamint egy bibliaismereti rajzfilmsorozat (bibliaprojekt.hu) adaptálásával kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulási szándékot.  

A késő délutánig tartó rendezvény inspiráló hangulata még sokáig kísérte a zsúfolt közúti forgalomban araszoló gépkocsikban hazafelé tartó kuratóriumi tagokat, s megerősítette őket abban, hogy a kihelyezett üléseket a jövőben rendszeressé kellene tenni.