Fórizs Gyula Zsolt érdi baptista lelkipásztor Szociális Munkáért Díjat kapott

865

A szociális munka napját ünnepelték november 16-án, péntek délután Érden a Szepes Gyula Művelődési központban. Az érdi szociális ágazat dolgozóit T. Mészáros András polgármester köszöntötte, hangsúlyozva, mennyire fontos a városnak, az önkormányzatnak az ő segítségük, tevékenységük. Az összejövetelen kiderült az is, ki kapja idén a Szociális Munkáért Díjat.

A szociális munka sokkal több, mint munka, ez hivatás és áldozatvállalás a szó szoros értelmében – így fogalmazott Érsek Sándorné, a Szociális Gondozó Központ megbízott intézményvezetője üdvözlő beszédében, hozzátéve: az ágazatban dolgozók a gyermekek, a felnőttek, az időskorúak, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a hajléktalanok számára nyújtanak segítséget az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Odaadáson és a szereteten alapulnak. Az itt dolgozóknak hatalmas elhivatottságra és szociális érzékenységre van nagy szükségük, ami mindannyiunkban megvan – hangsúlyozta.

Érsek Sándorné az ünnepségen jelentette be, hogy idén a Szociális Munkáért Díjat Fórizs Gyula Zsolt baptista lelkipásztornak adományozza a közgyűlés. Mint elhangzott, Fórizs Gyula Zsolt lelkészi feladatain túlmenően évek óta végez nagy áldozattal önkéntes munkát a városunkban élő rászorulók megsegítésére.

– Nem tettem semmi különlegeset. Végzem a munkámat több mint két évtizede. Sok olyan emberrel találkozom, akik valamilyen gonddal küzdenek. Hogy próbálok segíteni rajtuk, az hozzátartozik az életemhez, Isten így rakott össze engem – mondta a baptista lelkész, aki Erdélyből, Szilágynagyfaluból származik, és huszonöt esztendeje él Érden. 1993-ban jelentkezett a baptista teológiára Budapestre, mivel akkor Erdélyben még nem volt magyar nyelvű teológia. Érden lakott albérletben, innen ingázott Kispestre – mára pedig otthonává lett ez a város, ahol a családjával él, és nagyon sok barátra talált, többek közt a szociális ágazatban dolgozók közt is.