Köszönet a bizalomért és a növekvő támogatásért!

1510

Néhány nappal ezelőtt váltak nyilvánossá az idei 1 százalékos felajánlások adatai. Első szavunk a háláé és a köszöneté Isten felé és mindazok felé, akik bizalommal voltak egyházunk és a baptista missziós szolgálatok iránt.

Az 1 százalékos eredményeket a NAV a teljes adatmennyiség beérkezte után véglegesíti, így a 2017-es évhez hasonlóan idén is további növekedés várható a felajánlók számában és a felajánlott összegben is.

Az idei évben a történelmi egyházak között kiugróan magas, 26 százalékos növekedést értünk el a felajánlott összeget, és 14 százalékos növekedést a felajánlók számát tekintve.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik támogatták egyházunkat, missziós szolgálatainkat, és sokat tettek azért, hogy minél többekhez eljusson a baptisták jó híre. Hálásak vagyunk a testvériségnek, barátainknak, támogatóinknak, akik a gyülekezeteinkben, az iskoláinkban, ismeretségi körükben tevékenyen felhívták a figyelmet a felajánlás fontosságára.

Hosszan sorolhatnánk azokat a területeket, ahol a baptisták tevékenyen részt vesznek a különböző társadalmi csoportok nevelésében, segítésében, gondozásában. Az adó felajánlott 1 százalékával testvéreink, barátaink lehetővé tették, hogy oktatási intézményeinkben tovább folyjon a magas színvonalú, szereteten alapuló nevelés. Támogatóink felajánlásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idős emberek élete változzon meg olyan missziós szolgálatainkon keresztül, mint például a nevelőszülői hálózat, örökbefogadói program, hajléktalanellátás, idősek és fogyatékkal élők gondozása, romamisszió stb. A felajánlott összeget mindig átláthatóan, a Közgyűlés által meghatározott missziós és szociális feladatok ellátására, működtetésére fordítjuk. Bízunk abban, hogy a következő években is figyelemmel kísérik munkánkat, továbbra is fontosnak tartják, hogy támogassák azokat a krisztusi értékeket, amelyeket egyházunk igyekszik minél szélesebb körben bemutatni szóval és tettel. A közösen végzett munka Isten áldásával meghozza a gyümölcseit. Soli Deo gloria!