Bemerítés Aszódon

3527

Szeretnénk megosztani örömünket: 2017. április 23-án Almási Rubina bemerítésére került sor az Aszódi Baptista Imaházban.

Egyedül Istené a dicsőség Rubina megtéréséért! Ahogyan korábban, a tagfelvételekor, úgy most is örömmel tett bizonyságot hitéről. A bemerítés annak az újjászületési és döntési folyamatnak a megpecsételése volt számára, amit a nyári Tahi Tini Táborban, majd hazaérve gyülekezetében és a gimnáziumi hétköznapokban munkált ki benne az Úr. Személyes hitre jutásában imádkozó hátteret jelentettek hívő szülei is.

Bemerítésekor nagypapája, dr. Almási Tibor lelkipásztor szolgált igehirdetéssel. A bemerítés bibliai alapja és jelentőségének ismertetése után személyes üzenettel fordult bemerítkező unokája felé, majd megtérésre bátorította a még döntés előtt álló hallgatókat. A „Jordán hűs hullámaiba” az aszódi gyülekezet lelkipásztora, dr. Urbán Gedeon merítette be Rubinát.

A kézrátételes áldáskérő imádságot követően elsőként édesapja, dr. Almási Kornél köszöntötte lányát meghatottan. A legutóbb bemerítettek részéről Sipos Levente fejezte ki jókívánságait, majd Márton Péter ifjúsági vezető köszöntése szélesedett ki a teljes ifjúsági csoport énekével. Ezután Kovács Ferenc gyülekezetvezető presbiter Rubina nevéhez fűzött igei gondolatok kíséretében adta át a közösség ajándékát. A rokonság soraiból Nemeshegyi Barnabás mondta el Isten igéjére alapozott jókívánságait, énekekkel az aszódi kamarakórus szolgált. Különleges meglepetésköszöntésként (Rubina tábori megtéréséhez kapcsolódóan) egy videóüzenet is látható volt Kiss János lelkipásztor és kedves családja részéről. Az ünneplésre jó alkalmat kínált a szeretetvendégség is.

Útravalóként mindannyian hazavihettük szívünkben Rubina nemrég „mennybe költözött” dédnagymamája (id. Almási Mihályné) énekszövegét a  „Jézus vére hófehérre mosta bűnös lelkemet” kezdetű énekből. Miközben közösen is megtanultuk ezt az éneket, utolsó mondataiból biztatást nyerhettünk utunk folytatásához: „Bízd reá magad! Jézus elfogad! Üdvöt ígér, mennybe kísér, végig hű marad.”