Bemerítés a Gyáli Új Élet Baptista Gyülekezetben

2519
A bemerítkezők a lelkipásztorokkal

Minden gyülekezet életében, de egy kis létszámúban még inkább nagy örömet jelent, amikor megtért, újjászületett tagokkal növekszik, erősödik a közösség.

A Gyáli Új Élet Baptista Gyülekezetben is ennek örülhettünk. Még októberben ketten jelezték, hogy az Úr Jézus Krisztus követői, a gyülekezet tagjai szeretnének lenni, és ezt az elhatározásukat hitvalló bemerítéssel megpecsételni. Miután meghallgattuk bizonyságtételüket, örömmel támogattuk és elfogadtuk kérésüket.

Révész Gabriella, néhai Révész Sándor baptista lelkipásztor dédunokája, hívő családban nőtt fel. Az ifjú kor hajnalán, 15 éves korában, egy ifjúsági konferencián szólította meg őt az Úr, és fogadta el Jézus Krisztust személyes Megváltójának, hívta be Őt életébe.

Vresnyák Sándorné, Anna néni is hívő szülők gyermekeként nevelkedett, de nem csatlakozott a gyülekezethez, ahová együtt járt szüleivel. Már ifjú korában a barátok és a világ hatására elmaradt a közösségből. Múltak az évek, az évtizedek, közben azért olvasta a bibliát, imádkozott, a hitet nem tagadta meg, de nem jutott döntésre. Két éve már, hogy hűségesen jár gyülekezetünkbe, és most 71 évesen jutott el arra az elhatározásra, hogy elkötelezi magát az Úr Jézus Krisztus mellett.

Mivel gyülekezetünknek még nincs saját imaháza, ezért a Pestszentimrei Gyülekezet segítségét kértük, hogy imaházukban tarthassuk meg a bemerítést. Erre november 19-én került sor egy közös istentisztelet alkalmával. Köszönjük ezt a lehetőséget.

A két fehérruhás testvér vallástétele után, Fóris István, a Gyáli Gyülekezet lelkipásztora merítette be őket hitük vallomására. Ezt követően pedig Nagy József gyülekezetvezető presbiter és Fóris István imádkozott értük, és köszöntötték őket.

Az ünnepi istentiszteleten Kapitány Zsolt lelkipásztor hirdette az igét a Róma 12: 3-8 alapján. Arra buzdított bennünket, a bemerítetteket is, hogy személyes kapcsolatunkat erősítsük az Úrral, és növekedjünk a lelki életben, mert így leszünk egyre hasznosabb, építőbb tagjai annak a közösségnek ahová tartozunk.

Háló Gyula testvér, a Pestszentimrei Gyülekezet lelkipásztora is a lelki fejlődésre, az Úr iránti hűségre, elkötelezettségre hívta föl az új tagok figyelmét.

Mi is azt kívánjuk testvéreinknek, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Végezetül, hálát adunk Istennek azokért, akik elvetették az ige magvait, és munkájuk nem volt hiábavaló. Hálásak vagyunk azért is, hogy az Úr, minket pedig az aratók örömével ajándékozott meg. Mert más a vető és más az arató.