A Biblia ihletettsége és tekintélye

1504

Manapság általánosan elterjedt nézet sok körben, hogy csak a tudatlanok és tanulatlanok tartják fenn még mindig azt a Biblia-szemléletet, ami az egyház nagy hitvallásaiban kifejeződik – a római katolikus, a görögkatolikus és a protestáns hitvallásokban egyaránt –, és amit csaknem egyetemesen vallottak mindazok, akik magukat valaha is kereszténynek/keresztyénnek tartották.

Ez a kötet nem csekély mértékben szolgálja azt a célt, hogy felhívja a figyelmet e nézet hamisságára.

A könyv a néhai Benjamin Breckinridge Warfield a Biblia természetéről és tekintélyéről írt legfontosabb tanulmányait tartalmazza. Olyan teológus volt ő, aki legfőbb tekintélynek a Bibliát tartotta – mégpedig egy olyan korban, amelyben mindent a bibliakritika és az irracionalizmus hatott át. A hit az ő számára a bizonyítékokon alapuló meggyőződést jelentette – ezért nem meglepő, hogy ennek a kérdésnek ilyen kivételes figyelmet szentelt. Az a nézet, amit a Biblia ihletettségének és tekintélyének kapcsán ezekben a tanulmányokban ismertet és védelmez, lényegében ugyanaz, mint amit a keresztény egyház fő irányzatai egész történelmük során – legalábbis a közelmúltig – elfogadtak.

Megrendelés: http://kiakonyvek.hu/termek/a-biblia-ihletettsege-es-tekintelye/