Speciális Munkacsoport

2130

„Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában.” (Ézs 34,5–6)

A Speciális Munkacsoport megalakításával egyházunk szeretné kiszélesíteni szolgálatát a fogyatékkal élők és a speciális helyzetben lévő embertársaink felé.

2013 januárjában indult ennek a teljesen új missziói munkacsoportnak a kialakítása.

Missziói célunk Jézus parancsának való engedelmességből fakad. Szeretnénk az evangéliumot eljuttatni azon embertársainkhoz, akik valamilyen fizikális, mentális vagy egyéb akadályozottságuk miatt ebben korlátozva vannak. Célunk megvalósítani az akadálymentesítés egy új dimenzióját, amely nemcsak az épített környezet (imaházaink) átalakítását szorgalmazza, hanem minden helyzetben igyekszik megtalálni az adott csoport számára legalkalmasabb kommunikációs csatornákat annak érdekében, hogy elősegítse számukra Isten igéjének megértését.

Ezt a missziói szemléletet követve integrálódott egyházunk közösségébe a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete. A gyülekezet a siketek anyanyelvét, a jelnyelvet használja természetes kommunikációs csatornaként. Egyházunk nyelvük és kultúrájuk tiszteletben tartásával önálló gyülekezetként fogadta be őket.
A siketek gyülekezetének léte és szolgálata ébresztett rá minket arra, milyen fontos és sürgető feladatunk van fogyatékkal élő vagy egyéb más területen akadályozott embertársaink felé. Szükséges, hogy megnyissuk szívünket és imaházaink ajtaját, hívogassuk őket gyülekezeteinkbe, elfogadó és befogadó testvéri közösséget kínálva számukra.

A szolgálatok közben átélt áldásokat és tapasztalatokat legjobban így tudom megfogalmazni:

„Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Gal 3:28

Nincs siket, sem vak, nincs mozgássérült, vagy értelmileg akadályozott; mert mi mindnyájan egyek vagyunk a Krisztus Jézusban.[/vc_column_text]