Napjaink dilemmái – Protestáns válaszok

1443

A Barankovics Alapítvány Napjaink dilemmái – Protestáns válaszok című kiadványa a dr. Békefy Lajos és dr. Birkás Antal szerkesztőpáros szociáletikai kézikönyve, igazi multidiszciplináris csemegével szolgál.

Hézagpótló mű, amely olyan helyzetekben próbál eligazodást kínálni, amelyekben a keresztény ember nem hallgathat. A „Hittem, azért szóltam” attitűd jellemzi a hét szerzőt jegyző könyvet (dr. Békefy Lajos, dr. Birkás Antal kötetszerkesztőként is, továbbá Birkás-Sztrókay Edit, Loksa Gábor, dr. Pálhegyi Ferenc, Szalay László Pál, dr. Tóth János).

Kényelmetlenné válhatnak a hívő ember számára bizonyos kérdések a hétköznapi disputák során. Hogyan értékeljük percenként változó világunk eredményeit és torzulásait? Az Istennel kommunikáló, önmagát az ő fennhatósága alá rendelő ember milyen igei, hitvallásos és egyben korszerű válaszokat adhat az élet velejét érintő kérdésekre? A választ a prófétai lelkület, a református és evangélikus hagyományok felelevenítése és bibliai igazságainak jelenkori alkalmazása jellemzi.

A könyv koncepciója Hans Krämer integratív etikájának megtermékenyítő eszmeiségét használja, de alkalmazza az osztrák szociáletikus, Ulrich H. J. Körtner nemrég megjelent protestáns szociáletikájának legfontosabb elemeit is. Magyar nyelvterületünkön elsőként az integráló felelősségetika teológiai nyomvonalán gondolja át a válaszokat.

Ami röviden annyit tesz, hogy nemcsak a technika újításaival kell tisztában lennünk, hanem morálisan is kompetensen kell viselkednünk. Meg kell határozni a gondolkodó, imádkozó és aztán cselekvő keresztények mindennapjait a jövő állapota iránt érzett fokozott felelősség szellemi alapállásából. Luther felfogásával összhangban:

„Ha tudnám, hogy holnap vége a világnak, még ma ültetnék egy almafát.”

A szerkesztők és szerzők nemcsak az elméleti oldalhoz tudnak hozzászólni, hanem a témában praxissal is rendelkeznek. A fejezeteket református és evangélikus szakértők és teológusok együttes munkával dolgozták ki. A tudományos igény mellett a használhatóság
és a taníthatóság lehetővé teszi, hogy a középiskolai hit- és erkölcstanoktatás
nagyszerű segédanyagot találjon majd benne. A témakörök feldolgozását fotók, ábrák, kiemelések, szövegbuborékok és összefoglaló kérdések segítik.

Felvetődik a könyvben a génterápia, a halálvágy, a párkapcsolat, a homoszexualitás, az internetfüggőség, a médiabefolyás, a klímamigráció, az ökogyülekezeti mozgalom, a korrupció, a halálbüntetés, a keresztényüldözés és a szociáletika kérdésköre. Ha betölti
küldetését, akkor útmutatóvá válik a kortárs keresztény gondolkodók számára, hiszen a protestáns többszólamúságban az ökumenikus kitekintés is helyet kapott. Olyan eszmei muníciót szolgáltat az élet sötétségének világbírói ellen, amilyennek egykor Barankovics István az amerikai emigrációban kiadott Iránytű című lapját szánta. Figyelmezzünk az Úrra, legyenek válaszaink készen és sóval fűszerezettek.