Bemerítés Gyulán

„Most íme, itt van a víz. Mi gátol meg abban, hogy most bemerítkezzem?”

3199

Az énekíró szavait továbbgondolva három fiatal válaszolt igennel és vállalta a bemerítést 2016. június 19-én a Gyulai Baptista Gyülekezet imaházában. Amikor megmozdul a víz, megmozdul a szívünk is.

Csodálatos megélni, amikor látjuk, hogy megnyílik a mennyország kapuja a megtérő ember előtt, valósággá válnak Isten ígéretei. Jóatyánk folyamatosan megerősít bennünket abban, hogy még terve van velünk, hiszen – röviddel a 125 éves jubileumi ünneplésünket követően is – gyarapítja a gyülekezetet új megtérőkkel. Hárman tettek bizonyságot fehér ruhában arról, hogy Isten hogyan formálta át szívüket, életüket, segítette őket a döntéshozatalig.

Lehoczkiné Tóth Erika elmondta, hogy közel egy éve került kapcsolatba a gyülekezettel, és kezdte megismerni Istent és a Szentírást. Csecsemő- és gyermekápolóként ismerte meg munkatársát és testvérét az Úrban, aki elhívta az imaházba, segítette problémáiban, folyamatos keresésében és a hitéletben való fejlődésében. Nagyon boldog, hogy már hitélete elején maga is segíthetett az Úrhoz vezetni férje nagymamáját.

Nyári Bernadett hívő családba született, és kicsi kora óta hallotta az evangélium üzenetét. Már egy éve elhatározta egy nyári gyermektáborban, hogy követni szeretné az Urat. Az elmúlt egy évben folyamatos formálódás ment végbe gyermeki lelkében. Felismerte és megszerette az Úrral való csendes közösség fontosságát, az imádságot. Döntésében elszánt maradt.

Gyarmat Ruben egy hívő család legnagyobb gyermeke. Ő is egy gyermektáborban hozta meg döntését, mely már előzőleg is érlelődött benne. Szülei sokat imádkoztak érte, hiszen már kicsi gyermekként is mindenkinek bizonyságot tett az Úr Jézus szeretetéről. Már 13 évesen is úgy gondolja, hogy fontos feladatunk elérni és az Úrhoz vezetni az embereket.

A bemerítési istentiszteleten az ige üzenetét Mezei Ödön nagyszalontai lelkipásztor tolmácsolta. A bemerítést Matuz József, a gyülekezet lelkipásztora végezte. A különböző gyülekezeti, családi és baráti köszöntések mellett az énekkar, illetve gyermek- és ifjúsági szolgálatok gazdagították áldott ünneplésünket. Fehérruhások, családtagok, ünneplő szeretetközösség együtt tapasztalhattuk meg az Úr jelenlétét és kegyelmét. Megmozdult a víz, és megmozdult a szívünk is. Egy újabb lépéssel érezhettük közelebb magunkat mennyei hazánkhoz! Kívánjuk, hogy Istenünk igéje világítson gyülekezetünk új tagjai számára is az ehhez vezető úton: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)