Bemerítés Debrecenben

3469
A képen szerepelnek balról jobbra: Tálas Attila, Szabó Ferenc, Pető Albert lelkipásztor, Török Dávid, Rottmayer Anikó és Dobos Péter gyülekezetvezető.

Újra megmozdult az imaház bemerítőmedencéjében a víz. 2016. június 12-én újabb csoport fehér ruhás testvérünk pecsételte meg hitét bemerítkezéssel.

Az igét Bereczki Lajos testvér tolmácsolta felénk, a bemerítés szolgálatát Pető Albert lelkipásztor végezte.

Bereczki testvér a Jelenések könyve 3. részének 7–8., illetve a János evangéliuma 10. részének 9–10. versét olvasta alapigeként. Jézus azt mondja a gyülekezeteknek, hogy adtam előtökbe nyitott ajtót.

Nyitott ajtó adatott a megtérésre. Minden ember szeretne boldog lenni, de az igazi boldogságot, megelégedést csak Krisztusban találhatjuk meg. Isten alakú űr van bennünk, amit csak Isten tud betölteni. Az atyai ház ajtaja nyitva van, lehet jönni hozzá. Ma van a megtérés ideje, ma még van idő. Ne várjuk meg, míg bezárul az ajtó.

A nyitott ajtó azt is jelenti, hogy a gyülekezetnek megvan a lehetősége az evangélium hirdetésére. Minden hívőnek feladata ez a saját területén, a saját ajándékainak felhasználásával.

Akik már megtértünk, kopogtatás nélkül mehetünk Isten színe elé. Ebben a földi életben a hívő embert is érik megpróbáltatások, de lehet jönni Istenhez, aki törődik velünk, megtart. Hívő életünket folyamatos odaszánással kell élnünk.

Nyitott ajtónk van a mennybe is. Oda tartunk, ahol már hely van a számunkra, ahol örökkévaló szeretettel szeretnek minket. Ott teljes lesz a boldogság. „Életünk legszebb része még előttünk van.”

Erről a meggyőződésükről tettek bizonyságot fiatal testvéreink is.

Tálas Attilánál nagymamája hintette el az első hitmagokat, amikor a nagymama megtért. Nehéz családi körülmények között nevelkedett, de mindig tudta, hogy Isten létezik. Középiskolás korában elváltak a szülei, emellett az iskolában is voltak nehézségei. Elkezdett érdeklődni a magyarság történelme iránt. Egyik gyűlésen egy előadó keltette fel az érdeklődését Isten iránt. Elkezdett gyülekezetbe járni, Bibliát olvasni, imádkozni. Bekapcsolódott az ifjúságba. Idén Bódis Miklós evangelizációján elfogadta Krisztust megváltójának.

Török Dávid hívő szülők gyermeke. Sok mindenben kereste a boldogságot, de nem találta. Végül elhatározta, hogy új életet szeretne, és tudta, hogy ez csak Istennel lehetséges. Bűnbánatot tartott és megtért. Folyamatosan vannak harcai, de érzi, tudja, hogy Isten vele van.

Rottmayer Anikó sokáig lázadozott a hívő élet ellen. Az egyetemi évek alatt sok mindennel próbálta betölteni az űrt, ami a szívében volt. Azonban egy krízishelyzetben megszólította Isten. Ezután kezdett el az Igével foglalkozni, gyülekezetbe járni. És miután rálépett Jézus útjára, megszűnt az üresség a lelkében.

Szabó Ferenc keresztény családban nőtt fel, de nem értette meg az evangéliumot. Egy tóalmási táborban azonban megszólította Isten, világossá vált számára az evangélium lényege, és elfogadta Jézust megváltójának.

Kedves új testvéreink! Hűséggel éljétek hívő életeteket, Isten áldjon benneteket!