Tehetségpont-akkreditáció

1844

A közép-magyarországi régió tehetségpontjainak 2016 őszén lehetőségük nyílik az akkreditációs eljárásban való részvételre. Milyen feladatokkal jár, és milyen előnyei vannak az akkreditációnak?

A már akkreditált tehetséggondozó műhelyeknek, intézményeknek háromévente kötelező a minősítés megújítása. A 2015 eleje és 2016 áprilisa között regisztrált tehetségpontok számára azon túl, hogy visszajelzés, elismerés tehetségsegítő munkájukról az akkreditációs eljárás sikeressége, pályázás esetén előnyt is jelent.

2016 őszén a közép-magyarországi régió tehetségpontjainak nyílik lehetőségük tehetséggondozó munkájuk minősítését kezdeményezni.

A tehetségpont-akkreditáció során minimumkövetelményeknek és kiválósági kritériumoknak való megfelelés vizsgálata történik. A tehetségpontoknak a következő minimumkövetelményeknek kell megfelelniük a sikeres minősítési folyamathoz: megfelelő végzettségű pedagógus segítse a Tehetségpont által vállalt feladatokat; rendelkezzenek legalább egy (tehetségdiagnosztikát, -gondozást és hatásvizsgálatot tartalmazó) tehetséggondozó program megvalósításának tapasztalatával; végezzenek legalább egy témakörben tehetség-tanácsadást. Továbbá valósuljon meg a tehetségsegítő együttműködés hasonló szervezetekkel, intézményekkel.

Akkreditált kiváló tehetségponttá váláshoz a kötelező minimumkövetelmények teljesítésén felül elvárás, hogy pszichológus munkatárs vagy keretszerződéses partner segítse a tehetséggondozó munkát, az intézmény tehetség témájú kutatási tevékenységet folytasson: kifejezetten a tehetségre, például a tehetségesek tulajdonságaira, a tehetségesek nyomonkövetéses vizsgálatára, a tehetségazonosítás módszereire, a tehetséggondozó programok hatásvizsgálatára stb. vonatkozóan; valamint szervezzen legalább egy tehetség témájú tudományos rendezvényt.

Az akkreditációs folyamatban való részvétel az előzetes igénybejelentéssel veszi kezdetét, melynek határideje október 12-én éjfél.

Arról, hogy mire érdemes figyelni, mi szükséges az akkreditáció sikeres lebonyolításához, október 20-án és 25-én 16 órától felkészítő alkalmakon segítik a tehetségpontok képviselőit a MATEHETSZ munkatársai.

Az akkreditációs folyamat első lépéseként az online rendszerbe szükséges feltölteni a Tehetségpont munkáját bemutató szakmai anyagokat a minimumkövetelményeknek és a kiválósági kritériumoknak megfelelően. A feltöltésre 2016. november 4. és 2017. január 31. között lesz lehetőség. Ezt követően személyesen felkeresik az akkreditációt végző szakemberek az intézményeket, mely során a tehetségpont képviselőjével együtt áttekintik az online felületen bemutatott tehetségsegítő tevékenységet, a kívánatos feltételek meglétét, majd a helyszínen járt szakemberek javaslata alapján születik döntés az akkreditációról.

Az akkreditációt megújító tehetségpontok számára elégséges, ha mindössze az online rendszerben megjelenítik az elmúlt három év tehetséggondozó munkájának meghatározóit, eredményeit. Számukra a szakértői látogatás opcionális, az elmúlt év akkreditációs folyamatának tapasztalata azt mutatja ugyanakkor, hogy maga a személyes konzultáció igen hasznos és kívánatos a tehetséggondozásban jelentős eredményeket felmutató intézmények számára is.

A sikeres akkreditáción túl a tehetséggondozó munka valódi értéke a mindennapok élménye!

„A tehetségben éppen az a szép, hogy él,
hogy kiszámíthatatlan, meglepő.
Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör,
de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan…”
(Pilinszky János)

További információ ITT.