Erkölcsi döntések

1120

November 25-én mutatták be a Harmat Kiadó új kiadványát Scott B. Rae: Erkölcsi döntések című könyvét. A könyv hiánypótló a magyar könyvpiacon, etikai kérdésekről beszél keresztény szempontból.

Olvasható, könnyen érthető, ugyanakkor alaposan és szakszerűen jár utána az egyes problémáknak. Egyaránt alkalmas arra, hogy főiskolai, egyetemi tankönyv legyen, valamint segédanyaggá váljon egy tanításra, vagy egy prédikációra való készülődésben. A filozófiai és teológiai bevezetésen túl olyan aktuális kérdésekkel foglalkozik, mint az abortusz, vagy az őssejtkutatás, a biotechnológia, az emberi klónozás, az öngyilkosság, az eutanázia, a halálbüntetés. Külön fejezetet szentel a könyv a szexuális etika kérdéseinek, a háborúnak, valamint az üzleti etikának. Az ellenőrző kérdések nagy segítséget nyújtanak a tanároknak az oktatáshoz, ugyanakkor az önálló tanulást is megkönnyítik.

54f0de63703f3cbe8eafec1993dfed00

A könyvbemutatót a Károli Gáspár Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tartották. Meghívott vendégek voltak Dr. Tomka János, tanszékvezető főiskolai tanár, Dr. Vassányi Miklós, filozófia professzor, valamint Dr. Szűcs Ferenc, teológus.

A beszélgetést Dr. Ferenczi Andrea, egyetemi adjunktus vezette. A beszélgetésben elhangzott, hogy a mai korban különösen nehéz etikai kérdésekről beszélni, mikor az értékek liberalizálódnak.

Idézték Hans Küngnek, korunk egyik legjelentősebb teológusának szavait, aki szerint civilizációnk alapvető dilemmája, hogy olyan korban kell erkölcsi döntéseket hozni, mikor válaszaink szerteágazóak.

Egyre sürgetőbb, hogy válaszokat adjunk etikai kérdésekben. De ahhoz, hogy ezt megtegyük, tisztáznunk kell magunk számára, hogy mit tekintünk jónak, mértékadónak. A fórumbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban és arról tettek bizonyságot, hogy egyedüli alapja az etikának csakis Isten és az Ő kijelentése, a Szentírás lehet. A könyv is ezt az álláspontot képviseli és elképzelhetetlennek tartja, hogy létezhet helyes válasz az erkölcsi kérdéseinkre istenhit nélkül.

„Az erkölcs végső soron Isten jelleméből fakad – az erkölcs végső forrása tehát nem Isten parancsa, hanem Isten jelleme.” (25. oldal)