Októberben a reformációra emlékezünk

0
959
Fotó: Varga Gábor Vargosz

Mi, protestáns keresztények októbert a reformáció hónapjának nevezzük. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa (MEÖT) külön bizottságot hozott létre, hogy a reformáció örököseiként évről évre méltóképpen emlékezzünk az immár 501 évvel ezelőtt elindult mozgalomra, amely ma is aktuális programja a hívő keresztényeknek. Az Október a Reformáció Hónapja (ORH) bizottság munkájában a baptisták is aktívan részt vesznek, és jelentős szerepet is vállalnak a hónap eseményeinek megszervezésében. A szervezőbizottság baptista képviselői dr. Almási Kornél és Marosi Nagy Lajos testvérek.

Áttekintve a hónap eseményeit, a megnyitó istentiszteleten az Újpesti Baptista Énekkar, az Urániában szervezett Reformáció Gálaesten a Központi Énekkar és a baptista vezetésű In Medias Brass rézfúvós kvintett, az ökumenikus záró-istentiszteleten Papp János egyházelnök testvér, a Reformációi Emlékparkban pedig a Fóti Baptista Fúvószenekar működik közre.

Tarnóczy László 100. zsoltárát vezényli menye, Tarnóczyné Varga Csenge. Fotó: Varga Gábor Vargosz

A reformáció hónapjának ünnepélyes megnyitását október elsején a Kálvin téri református templomban tartottuk. Évtizedes hagyomány, hogy ez a megnyitó ünnepség, amelyen a testvéregyházak vezetői is részt vesznek, tulajdonképpen egy zenés istentisztelet, amelyen a különböző egyházak kórusai szolgálnak.

Fischl Vilmos. Fotó: Varga Gábor Vargosz

Dr. Fischl Vilmosnak, a MEÖT főtitkárának megnyitó köszöntését követően elsőként a Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok kórusa énekelt, akik színes, fiatalos muzsikát adtak elő Schmélné Papp Ágnes vezetésével.

A Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok kórusa. Fotó: Varga Gábor Vargosz

Az evangélikus Mandák Kórust Kretz István és Kertész Péter vezényelték. Schütz és Mendelssohn művét németül, Halmos László zsoltárát magyarul énekelték.

Az evangélikus Mandák Kórus. Fotó: Varga Gábor Vargosz
Kondor Péter. Fotó: Varga Gábor Vargosz

Az ünnepi igehirdetést Kondor Péter, az evangélikus egyház újonnan beiktatott püspöke végezte Mt 6,1–4 igék alapján. A reformáció népének ma is a Krisztus útján kell járnia. A legfontosabb kérdés, hogy ki van tetteim középpontjában: Krisztus vagy én? Tartalmas prédikációját azzal a felhívással zárta, hogy tegyünk jót egymással, hálából Isten legnagyobb jótettéért, Jézus Krisztusért. Végül így imádkozott: „Uram, taníts engem akaratod cselekednem, mert te vagy üdvözítő Istenem. A te Lelked vezessen egyenes úton. Ámen.”

Tarnóczyné Varga Csenge. Fotó: Varga Gábor Vargosz

Tarnóczy László 100. zsoltárát mind az öt részt vevő kórus közösen énekelte a református Tarnóczyné Varga Csenge vezényletével.

A miskolci metodista Eszterházy Kórust Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet és Szuhánszki Tamás vezényelte. Ők a baptista kiadványok zenei anyagát hozták az ünnepi alkalomra.

A református színeket a Psalterium Hungaricum Kórus képviselte Györffy Katalin és Arany János karnagyok vezetésével.

Mészáros Kornél. Fotó: Varga Gábor Vargosz

A megnyitó istentisztelet végén a MEÖT tagegyházainak vezetői imádkoztak. Baptista képviseletben Mészáros Kornél főtitkár testvér.

Kovács István. Fotó: Varga Gábor Vargosz

A zenés istentisztelet befejező szolgálatát az Újpesti Baptista Énekkar végezte Kovács István vezényletével. Énekünket a Kálvin téri templom kántora, Bódiss Tamás orgonaművész kísérte orgonán. Az ünnepség befejezéseként Marco Frisina A Bárány éneke című művének Alleluja refrénjébe a gyülekezet is bekapcsolódott. Az alleluja dallamai nagy erővel hullámoztak a templom falai között. Valaki azt kérdezte tőlem: „Így szól majd a Bárány éneke a mennyben is?” Azt mondtam neki, hogy sokkal szebben!

Az Újpesti Baptista Énekkar. Fotó: Varga Gábor Vargosz
Fotó: Varga Gábor Vargosz
Megosztás