Kik ezek itt fehérben?

Bemerítési istentisztelet Kispesten

0
853

Pünkösd vasárnapján, 2018. május 20-án az Egyház születésnapjára és a Szentlélek kiáradására emlékeztünk. Hálásak vagyunk Istennek a megtérést követő újjászületés és a Szentlélek erejével és örömével teljes élet napjainkban is átélhető valóságáért.

Nagy öröm volt ezen a napon a Kispesti Baptista Gyülekezetben is, ahol öt új testvérünk – Égető Réka, Horváth Ottilia Julianna, Kovács Balázs, Égető Márk, ifj. Zsigmond István – hallotta meg Jézus Krisztus meghívását a tanítványi életre. Az ő hitvallásuknak és bemerítésüknek lehettünk tanúi ezen a pünkösdvasárnapon.

Az első sorban Horváth Ottilia Julianna és Égető Réka, mögöttük Mészáros Kálmán lelkipásztor, Égető Márk, Kovács Balázs és ifj. Zsigmond István

Az ünnepi istentisztelet igei üzenete egyrészt Bemerítő Jánosnak a Jordán partján elhangzott felszólítására épült:

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 3,2)

Ezt követően Jézus Krisztus szavaira irányult a figyelem:

„Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten országába.” (Jn 3,5)

Majd Megváltónk missziós parancsa került a fókuszba:

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mt 16,15–16)

Végül Péter apostol szavai a pünkösdkor megtért sokaságnak:

„Térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!” (ApCsel 2,38)

A bemerítést követő felhívás során többen jelezték, hogy döntésre jutottak, és legközelebb szeretnének ők is Jézus példáját és parancsát követve hitvalló keresztségben részesülni. Az örömteljes ünnepi alkalom közös szeretetvendégséggel zárult.

 

 

Megosztás

NINCS HOZZÁSZÓLÁS