Élő közvetítés

Napi áhítat

Mi lesz ebből a gyermekből?

2014 - Áhítat, 2014. december 22. hétfõ

Olvasmány:
Lk 1,57–66

Bennünk sem záródott le a lelki átalakítás. Vajon ho­va fejlődhetünk?

57 Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. 58 Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. 59 A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. 60 Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: „Nem, hanem János legyen a neve.” 61 Mire ezt mondták neki: „De hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának.” 62 Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. 63 Ő táblát kért, és ezt írta rá: „János a neve.” Erre mindenki elcsodálkozott. 64 És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. 65 Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről. 66 Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” Az Úr keze pedig valóban vele volt.

Magyarázat

Amikor egy-egy gyermek születik, a közeli ismerősök elmennek babanézőbe, látogatóba. Nyilván ez elsősorban az édesanyának szól, hiszen a csöppség még alig érzékeli az eseményeket. Az ilyenkor „megszokott” dolgokon túl történhetnek olyanok is, amik kikényszerítik a kérdést: „Mi lesz ebből a gyermekből?” Mostani igénkben azt vizsgálom, hogy egyáltalán kik tehetik fel ezt a kérdést.
Szomszédokról és rokonokról van szó. Globalizálódott környezetünk tagjai akár a világ másik végéről is meghallhatják, hogy gyermek született. És ahogy Erzsébet ismerősei, ők is együtt örülhetnek. Vajon tudunk-e még őszintén örülni egy-egy jó hírnek, nagy eseménynek? Aztán ki tudjuk-e fejezni segítségünket, részt veszünk-e az ünnepen? Amin persze legyen úgy, ahogy szokás, ahogy mi elképzeljük: a csoda neve legyen Zakariás (= Jahve megemlékezett), vigye tovább a hagyományokat... De a szülők egyöntetűen újat kezdenek: János (= Jahve megmutatta kegyelmét) a neve! És az ismerősök elcsodálkoznak ezen a házastársi összhangon, félelem szállja meg őket az isteni megerősítésen, majd szertehirdetik a jó hírt.
Kedves örömünnepre készülődő olvasóm! Éld át így, szíved teljes mélységében a Megszületés nagy csodáját! /PD/

Csöpp kicsi gyermek,
Szép jövőígéret
Indul az útján,
Hívja már az élet.
Küzdelem várja,
Próba és szép évek,
Légy, Uram, oltalma!
(Bácsi Sándor
Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 512)

(Papp Dániel)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)