Élő közvetítés

Napi áhítat

Fájdalmas prófécia

2015 - Áhítat, 2015. március 31. kedd

Olvasmány:
Jn 13,21–30

A szeretet nem jelentheti azt, hogy elhallgatjuk a fájdalmas igazságot, hogy eltitkoljuk a súlyos tévedéseket.

21 Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: „Bizony, bizony, mondom néktek, közületek egy elárul engem.” 22 Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? 23 Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. 24 Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél?” 25 Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: „Uram, ki az?” 26 Jézus így felelt: „Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom.” Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának; 27 és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: „Amit tenni szándékozol, tedd meg hamar!” 28 Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. 29 Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: „Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre”, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. 30 Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt. 31 Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne;

Magyarázat

Ember mennyire nem érti, nem értheti az Örökkévalót! Júdás nem értette Krisztus nagyszerű, valójában számára is üdvös céljait, tervét, tetteit. A tanítványok pedig nem értették, mi is történik körülöttük, valójában mi lakik egyikük szívében, az mennyire távol van tőlük, Istentől, Krisztustól. És mindezek ellenére a megváltás műve töretlen lendülettel haladt előre eseményről eseményre. Csak a megváltó lelke volt mélységesen megrendülve, hisz csak ő tudta pontosan, mi történik, mi következik.
A hit és hitetlenség, bizalom és bizalmatlanság, elfogadás és elutasítás szavakkal lehetne talán annak lényegét leírni, hogy mi volt a különbség Júdás és a többiek között. Az értetlenség közös volt a tizenkettőben. Ma sem attól kellene zavarba jönnünk, ha nem értjük a körülöttünk lévő világot, hogy mi és miért történik velünk, vagy önmagunkat, esetleg éppen Istent. Nem ezeken múlik, ami igazán fontos. Sokkal inkább azon az ősi isteni akaraton, amit a törvény és a próféták is hangsúlyoztak: Szeresd az Urat és a felebarátod!
Istenem! Ha megvizsgálsz és a szívembe tekintesz, vajon tiszta szeretetet és hitet találsz-e? „De tudod, hogy szeretlek téged!” /KB/

Ha Jézus a világ külső rendjét, szociális vagy gazdasági helyzetét változtatta volna meg, vagy még inkább ha hatalmi váradalmaikat teljesítette volna, akkor „nagy”, sőt a „legnagyobb” lett volna előttünk. De a lelki szabadítóra nem volt szükségük. Egyszerűen több volt nekik a földi élet a saját lelküknél. Mértékhibájuk folytán magukat sokkal nagyobbnak tartották Jézusnál.
(Makkai Sándor: Az elátkozott óriások)

Alázatosan jött le szolgálni ide.
S végigjárta minden lépését az útnak...
A próféciák is mind-mind ide futnak –
– De itt van kezdete már a másik útnak.
(Lukátsi Vilma: Végtelen adventek)

(Katona Béla)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)