Élő közvetítés

Napi áhítat

Krisztus étel a szükségben lévőknek

2015 - Áhítat, 2015. november 27. péntek

Olvasmány:
Jn 6,35–40

A Szentlélek templomát ápolni fontos dolog, de gondolj a lelked táplálására is!

35 Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 36 De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. 37 Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el; 38 mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 39 Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. 40 Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.”

Magyarázat

János evangéliuma nagyon különleges könyv a Bibliánkban. Jézus életéről szólva bár nem tartalmazza születését, példázatait, megdicsőülését, az úrvacsorát, a Gecsemánét sem, mégis hatalmas bizonyságtétel az ő Isten voltáról. Nem csoda, hogy heti témánkhoz kapcsolódóan három hétköznapon is ezen evangéliumból szemlélhetjük Krisztust.
Jézusnak hét nagy csodajelét örökítette meg János, melyek után hosszú beszélgetéseket olvashatunk azok magyarázatáról és jelentőségéről. Íme, az első alkalom, az 5000 ember megvendégelése után (Jn 6,28–71). Az élet kenyeréről szól, amit az Atya ad a világért és a világnak. Jézus ezzel önmagára mint Istentől küldöttre mutat. Rámutat azokra is, akik jönnek hozzá, látják őt és hisznek benne, akik ilyen módon táplálkoznak belőle. Ő mindenki számára elégséges „táplálék”. Jöjj hozzá, és higgy benne, érdemes!
Mert hallgasd csak tovább: ő olyan megelégítő, bőséges eledel, ami nemcsak elveri az éhséget, vagy ami jó ideig ellát energiával, hanem aki örök életet ad. Ő nemcsak életben tart, hanem fel is támaszt. Ilyet a legreformabb konyha, a legegészségesebb táplálkozás, a legteljesebb kiőrlésű kenyér sem képes tenni! Jézus azért jött, hogy megtegye. Vegyed hát és egyed! /PD/

Azt az energiát és erőfeszítést, amit a diétára pazaroltok, fordítsátok inkább arra, hogy lelki táplálékkal is töltekezzetek. (Paulo Coelho: A portobellói boszorkány)

A lelki tartalmat szellemi táplálékkal kell kialakítanunk. Ennek forrása a személyes tapasztalás mellett a tudomány, a vallás és a művészet lehet. A tudomány a világ belső rendjét, a vallás a helyünket a világban, a művészet az ember legbensőbb lényegét segíti megismerni. De akármint is alakul a világ sorsa, ha a fenti három közül bármelyik szerepe meggyengül vagy feleslegessé válik, az a világ romlását fogja jelezni. (Vathy Zsuzsa: Itthon vagyok)

(Papp Dániel)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)