Élő közvetítés

Napi áhítat

Vedd birtokodba!

2015 - Áhítat, 2015. április 19. vasárnap

Olvasmány:
4Móz 33,50–56

Amit tőled kér az Úr, ne tőle várd! („Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba)

50 Így beszélt az ÚR Mózeshez Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben: 51 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, 52 űzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat, és öntött bálványszobraikat is mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozóhalmaikat! 53 Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. 54 Sorsvetéssel osszátok el az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget. Mindenki azt kapja, ami neki sorsvetéssel jut. Az ősi törzsek között osszátok szét az örökséget! 55 De ha nem űzitek ki onnan az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, 56 és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni.

Magyarázat

Választott népét az Úr feladattal bízza meg. Az őslakosok kiűzése, a bálványok megsemmisítése, az áldozóhalmok tönkretétele a „nemszeretem” feladatok közé tartozott. Isten néha úgy ad számunkra, hogy nem kell és nem is tudunk semmit sem tenni érte, máskor viszont igényli aktív közreműködésünket áldásainak birtokbavételéhez. Talán azért is von bele bennünket, hogy jobban becsüljük az ajándékait. Az Ige rámutat arra is, hogy az ígéret földjéért harcolni kellett! Az egész lakosságot elűzni, az összes bálványt elpusztítani, az összes áldozóhalmot használhatatlanná tenni nem kis kihívás. Ezekből az ellenségekből számunkra a modern kor bálványai maradtak. Kész vagy-e arra, hogy az összest kidobd az életedből? Mielőtt tiltakoznál, kérlek, tarts önvizsgálatot! Az is tanulsága az igének, hogy ha valamit, amire Isten kér, elodázol, később vissza fog köszönni sokkal fájóbb módon. A ki nem űzött emberek, a meghagyott bálványok, le nem rombolt áldozóhalmok veszteségként jöttek újra elő! Karba tett kezek helyett állj elő, harcolj, ne odázd el azt, amit most kell megtenned! /BS/

Nem elég szóval hirdetni az evangéliumot (bár ez fontos és nagy feladat), avagy csak szóval dicsérni az Urat: legélesebben beszélnek a cselekedetek. Mily boldog érzés, mily nemes életcél: segíteni egymáson, enyhíteni nyomort és szenvedést. Élni mindnyájunknak joga van e földön, s aki felebarátjának –akár anyagilag, akár lelkileg – tűrhetőbbé teszi az életét: Isten előtt kedves dolgot cselekszik. (Somogyi Imre)

Imaáhítat

Valljuk meg, hogy az Úr gondviseléséhez mérve méltatlanok
lelki és anyagi áldozataink! (Mal 1,6–9)

(Békési Sándor)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)