Élő közvetítés

Napi áhítat

Legyetek egymáshoz jóságosak

2015 - Áhítat, 2015. szeptember 1. kedd

Olvasmány:
Ef 4,17–32

Tökéletessé elsősorban a szeretetben váljunk, mert ez az, ami leginkább Isten sajátja. Hogy végül tökéletesen, teljesen szeressünk mindenkit.

17 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 18 Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. 19 Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. 20 Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust; 21 ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. 22 Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 23 újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24 öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 25 Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. 26 „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, 27 helyet se adjatok az ördögnek. 28 Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. 29 Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30 És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

Magyarázat

Legyetek jóságosak! Ahogy egyre inkább kibomlik a sorozatban lévő mélységes tartalom, egyre újabb vetületei kerülnek elő az igének. Azt kaptam ma, hogy a felsoroltak mindegyike parancs! Nem egy választható lehetősége a hívőnek, ha van kedve hozzá, akkor megteszi, ha nem fűlik hozzá a foga, akkor kihagyja hívő életéből. Hasonló lenne a helyzet, mintha egy autóhoz válogatnánk össze a kiegészítőket. Rádió kell, légkondi nem. Ülésfűtést szeretnék, színre fújt tükröket nem. Ez nem így működik a hívő életben. A jóság – és a többi – az alapcsomag része! Ezek nélkül nincs hívő élet. Ha nincs parancsteljesítés, akkor parancsmegtagadás van. Elhiszem, hogy ez erősnek hangzik, de így látjuk a Szentírásban. Hol lehetek jóságos? Kezdd otthon! Rázós terület, mert ott szoktunk kiengedni. Olyan viselkedést is megengedünk házastársunkkal, gyerekeinkkel, amit nem tennénk meg a munkatársakkal. Egy kisfiú mesélte, hogy észrevette anyukáján, hogy milyen kedves a házigazdákkal, ha vendégségbe mennek. A fiúcska úgy imádkozott – amit éppen meghallott édesanyja –, hogy add meg, Úr Jézus, hogy anyukám velünk is ilyen kedves legyen. Legyünk jóságosak, kezdjük otthon, és bővítsük a kört! /MZs/

Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.

Buzgóságban sohsem lohadni,
Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hűséggel mindent szeretni:
Milyen jó volna mindig adni.
(Ady Endre: Jóság síró vágya)

Azok az emberek, akik jót tesznek másokkal, nem hasznosak akarnak lenni, hanem érdekes életet akarnak élni. (Paulo Coelho)

(Marton Zsolt)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)