Élő közvetítés

Napi áhítat

Tisztelet illeti a szolgálattevőket

2014 - Áhítat, 2014. augusztus 30. szombat

Olvasmány:
1Thessz 5,1–13

Akik fáradnak és másokért vagy mások helyett dolgoznak, azokat meg kell becsülni.

1 Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, 2 mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3 Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni. 4 Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5 Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7 Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8 Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 9 Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10 aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, 13 és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben.

Magyarázat

A Krisztussal való találkozásra készülő közösség vezetése napjainkban talán nehezebb, mint a korábbi időkben. Korunk társadalmi viszonyai között megváltoztak az értékviszonyok, leértékelődött a hűség, az áldozatvállalás, a szeretet, és ezzel együtt megfogyatkozott az Úr értékrendjét követő lelki munkások iránti tisztelet és megbecsülés is. Sokan úgy tekintenek a lelki vezetőre, mint egy-egy szakmunkásra: neki ez a szakmája, végezze! Végzi. Szakmailag felkészült, de nem a kenyérkereset tartja őt vállalt hivatásában, hanem az Úrtól való elhívása iránti engedelmesség. A szakmaiságon túl éjszakákon át imádkozik, nyája gondját, baját forgatja a szívében és a fejében. Társa a küzdő embernek. Ha valaki elesik, könnyeivel borul az Úr elé, és a győztesekkel együtt örül. Nem kap a környezetétől sok elismerést, de kárpótolja az Úr előtt töltött idő, ahogy körülveszi a Lélek, és erősíti. Harcos ő, akinek győzelmei erősítik a gyülekezetet, kudarcai pedig szétzilálhatják. Gyakran teljesen egyedül van. A kapott látással birkózik, hogy az üzenetet megoszthassa, elfogadható módon tálalhassa, hogy még a kritikusai is épülhessenek belőle. Munkájának leglényegesebb része a közösség tagjai számára nem látható, de a gyülekezet élete szempontjából nélkülözhetetlen. Ez a hivatása. Munkájáért becsüld meg! Ez legyen a te lelki érettségednek és nagyságodnak a jele! /LT/

Prédikáció után egy faluból vasvillával kísérték ki az emberek Kornyát. Mikor elvált az emberektől, azt mondta nekik:
– Na nem baj, hogy kikísértetek, az a fontos, hogy a mag el van vetve és ki fog kelni, ha 25 év múlva is.
(Lakati Lajos)

(Lukács Tamás)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)