Élő közvetítés

Napi áhítat

A fegyelmezés alapja a mentő szeretet

2014 - Áhítat, 2014. szeptember 3. szerda

Olvasmány:
Mt 18,15–20

A hibákra négyszemközt érdemes először felhívni a figyelmet. De akkor is megfontoltan.

15 „Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. 16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. 17 Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. 18 Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. 19 Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. 20 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

Magyarázat

Micsoda ígéret és mekkora lehetőség! „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” A bűn, a vétek hatására azonban felbomlik ez az egység, zavar lesz a rendben, megszűnik a közösség Istennel, egymással, ezt pedig helyre kell állítani. Ha vétkezünk, ellene megyünk Isten szavának, és ez nem csak nekünk lesz rossz. A körülöttünk élőket is befolyásolja. Felelősséggel tartozunk egymásért, ezt jelenti az összetartozás, a család, a közösség. Helyre kell hozni, ami elromlott. Nem számít, ki rontotta el, mindannyian vesztesek vagyunk, ha nem tu­dunk egységben lenni egymással, Istennel.
Nem ítélkezésre hívott el minket az Úr, hanem mentő szeretetre. A bűnnel szembesíteni kell a vétkezőt a lehetséges gyógymódokkal együtt, hogy esélye legyen a gyógyulásra. Nem a másik háta mögötti kibeszélésre, pletykálkodásra, szörnyülködésre kaptunk felhatalmazást. Ezek nem segítenek semmiben, sőt ellenkezőleg, megnehezítik az egység helyreállását.
Ha nem hallgat rád testvéred, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt – értsd: tekintsd úgy őt, mint aki megmentésre szorul! Imádkozz érte, mert mély bűnbánatra és szabadulásra lesz szüksége a megtéréshez. Azért kaptuk az ígéreteket, hogy éljünk velük! /PZs/

Mikor magam maradtam,
bűneimtől vadul marattam
kétségek között hánykódva,
a szakadék peremén,
nem volt ott senki,
csak Ő meg én.
(Szikszai Béni: Csak ő meg én)

Mindent a maga idejében. Nem okos dolog siettetni a dolgokat. Látni kell az utat, amelyen előre akar haladni az ember. (Agatha Christie)

(Paróczi Zsolt)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)