Napi áhítat

A Lélek esedezik értünk

2014 - Áhítat, 2014. július 30. szerda

Olvasmány:
Róm 8,18–30

Van különbség erőtlenség és erőtlenség között, de minden esetben Isten tud, akar felerősíteni!

18 Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 20 A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21 hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 22 Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig. 23 De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. 24 Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25 Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 26 Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. 28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 29 Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. 30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Magyarázat

Ha e két szót halljuk: erő, erőtlenség, akkor melyik a jellemzőbb ránk!? Sokszor elerőtlenedünk, elfáradunk, de nem a nemes harcban, hanem inkább a bűneink szívják el erőnket. Óriási különbség van a két erőtlenség között! Egy biztos, Isten tud felerősíteni minket, akármiben is fáradtunk el vagy akármibe fáradtunk bele. Csak ő tud, de ő tud! Tőle kaphatunk erőt, de csakis a nemes harchoz, nemtelen harcainkhoz ne várjunk tőle segítséget!
Engem nagyon bátorít az, hogy a Lélek segít az erőtlenségemen. Igen, nem tudok úgy imádkozni, ahogy kellene, ahogy szeretnék, de Isten figyel rám! Kíváncsi ránk, és várja azt, hogy elmondjuk neki szívünk dolgait a lehető legőszintébben.
A Lélek az, aki segít, hogy az imáink kedvesek legyenek előtte! Vizsgáljuk meg imaéletünket! Nem lehet, hogy már jobban hasonlít egy bevásárlólistához, amiben elmondjuk, hogy mi kéne, aztán rohanunk a napi mókuskerékbe?!
Adjunk időt Istennek! Ne valami kelljen Atyánktól, hanem ő maga! Sok ajándéka van elkészítve nekünk, amelyekkel csak akkor tudunk élni, ha a Fiú a miénk (Róm 8,32)! /FGB/

Mégis, tudom, hogy megsegít az Isten,
S ha terve úgy szól, hazaérkezem.
Nincs hatalom az ő hatalma ellen,
És jóságában nem kételkedem.

Amit ő végzett, jó lesz az, tudom,
S a próbát tudja, miért mérte rám.
Engem őhozzá hű remény kötött,
És végzésére áment mond a szám.
(Csiha Kálmán)

(Floch Gábor Barnabás)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)