Élő közvetítés

Napi áhítat

Rémisztő vízcsepp

2015 - Áhítat, 2015. július 5. vasárnap

Olvasmány:
Ézs 40,12–18

Amikor olykor elsodorni látszanak ellenséges erők, az Isten szemében csupán cseppek az ő tengerében. És a tenger győz. („A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpen)

12 Ki mérte meg markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget? Ki mérte meg vékával a föld porát, ki tette mérlegre a hegyeket, és mérlegserpenyőbe a halmokat? 13 Ki irányította az ÚR lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? 14 Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes cselekvésre? 15 A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak. 16 A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égőáldozathoz. 17 A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket. 18 Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását?

Magyarázat

Folyóvíz mellett levő települések lakói jól ismerik a víz erejét. Nem felejtik ezt el, amikor szárazság idején szinte teljesen kiszáradt meder alján alig csörgedez valami. És akkor is tiszteletben tartják, amikor az áradás idején a megmagasított gátak tetejét nyaldossa a megáradt folyó. A turista, a vendég legtöbbször pont fordítva értékel: lekicsinylően legyint, vagy kétségbeesetten menekül.
Isten népe is képes tévesen látni azt, ami a szeme előtt zajlik. Úgy vélik, hogy katonai hatalmak erődemonstráló felvonulásakor, népek sorsát meghatározó nagyhatalmi döntések árnyékában csak elsodorhatóak lehetnek. A velük szembenálló hatalmak erejét meg nem törhetőnek, gátak közé nem szorítható rohanó áradatnak érzékelték. Legyőzöttségük tudatában hallgatták a prófétai üzenetet az Úr hatalmáról, nyáját terelgető munkájáról (40,10–11). Lehet a nép legyőzött, fogságba hurcolt, de az Úr hatalma nem csorbult ekkor sem. Nem szorul tanácsadásra, továbbképzésre, bármilyen irányító támogatásra. Szabadon élt hatalmával, amikor tőle elpártolt népét hagyta fogságba jutni. És most is szabadon cselekszik népe szabadítására. A népe szemében legyőzhetetlennek látott ellen olyan őelőtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Egyetlen vízcsepp csupán.
A mai vasárnap vegyük sorra az életünket megáradó folyóként rémisztő erőket. Ha találunk ilyeneket, tegyük mellé azt, amit az Úr mond róluk. Nekem rémisztő, neki vízcsepp a vödörben... /MJ/

Rejts most el a szárnyad alá,
erős kézzel takarj be engem.

Tenger tombol, zúg, süvít a szél,
te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain,
szívem nem fél, benned remél.

Csak Istenben bízz, én lelkem,
mert ő él, nagyobb mindennél.
(Reuben Morgan, ford. Labadics Kriszta)

Imaáhítat

Könyörögjünk, hogy táborozó gyermekeink és ifjaink az Úrral találkozhassanak! (1Móz 28,16–17)

(Matuz József)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)