Napi áhítat

Közösség­gyakorlás

2014 - Áhítat, 2014. július 24. csütörtök

Olvasmány:
Róm 1,8–15

Oszd meg másokkal, amit Istennel megéltél! Bármilyen kicsinek értékeled is, valakinek a körülötted lé­vők közül bátorítást jelent.

8 Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. 9 Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő Fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, 10 és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. 11 Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, 12 vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. 13 Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. 14 Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. 15 Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok.

Magyarázat

Nincs két egyforma gyülekezet, mindegyik más és mindegyik értékes. Kivétel nélkül. Az, hogy mitől jó vagy rossz egy gyülekezet nem annyira tények, mint személyes elvárásaink, vágyaink, elképzeléseink függvénye. Ebben a vonatkozásban lehet rossz egy gyülekezet, ám lehet-e valóságosan rossz az, ami Krisztushoz tartozik, ami az övé?
Te hogyan gondolsz a gyülekezetedre? Mit látsz benne? A közösség, amelybe Isten helyezett, nem kevesebb, mint az ő népe, a tagjai pedig testvéreid a Krisztusban. Akkor is így van ez, ha sok hibát és hiányosságot tudsz felsorolni, amelyek máshol másként – természetesen jobban – működnek.
Gondolkoztál már azon, hogy miért vagy abban a gyülekezetben, ahol élsz? Mert szüleid, nagyszüleid is itt éltek? Esetleg ez felelt meg legjobban az igényeidnek, itt vannak a barátaid, ismerőseid? Lehetőséged van sze­mélyes am­bícióid kibontására és megélésére? Talán mert ez van a lakóhelyedhez a legközelebb? Ne kerüld ki a választ, bármi legyen is az! Az igazán fontos, hogy felismerd, a közösségben arra kaptunk lehetőséget, „hogy együtt bátorodjunk meg... egymás hite által, a tiétek és az enyém által” (12. v.). /HZ/

Aki meg akarja találni Krisztust, annak előbb az egyházat kell megtalálnia. Az egyház pedig nem fa és kő, hanem Krisztus-hívők gyülekezete. Hozzájuk kell csatlakozni, és megnézni, hogy hogyan hisznek, élnek és tanítanak. Krisztus kétségtelenül ott van náluk.
A keresztény gyülekezet soha össze ne jöjjön úgy, hogy ne hirdessék és ne imádkozzák Isten igéjét, hacsak a lehető legrövidebben is!
Az ünnepet úgy szenteljük meg, hogy időt és alkalmat keresünk istentiszteletre, vagyis arra, hogy összegyülekezzünk, Isten igéjét hallgassuk, arról elmélkedjünk, s azután Istent magasztaljuk, neki énekeljünk és imádkozzunk! (Luther Márton)

(Hajnal Zoltán)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)