Élő közvetítés

Napi áhítat

Idő az Igével foglalkozásra

2014 - Áhítat, 2014. szeptember 22. hétfõ

Olvasmány:
Józs 8,30–35

Osszuk meg önfeledten az Isten igéjéből nyert felismeréseinket, hogy átéljük, hogy az ige élő és ható.

30 Ekkor oltárt épített Józsué az ÚRnak, Izráel Istenének az Ébál hegyen, 31 ahogyan megparancsolta Mózes, az ÚR szolgája Izráel fiainak, és ahogyan meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyekhez nem nyúltak vassal. Égőáldozatokat áldoztak azon az ÚRnak, és békeáldozatokat vágtak. 32 És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását; Izráel fiai előtt írta fel. 33 Az egész Izráel, annak vénei, elöljárói és bírái ott álltak kétfelől a láda mellett, az ÚR szövetségládáját vivő lévita papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izráeliek, fele a Garizim hegye irányában, fele pedig az Ébál hegye irányában, ahogyan Mózes, az ÚR szolgája megparancsolta, hogy így áldják meg Izráel népét első ízben. 34 Azután fölolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan meg van írva a törvénykönyvben. 35 Mindabból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl Józsué Izráel egész gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik köztük éltek.

Magyarázat

Minél több könyv segít a Biblia megértésében, a Biblia tanulmányozásában, annál kevesebben tanulmányozzák maguk a Szentírást.
Nehéz megmondani, hogy kinek melyik idő a legjobb arra, hogy nyugalomban tanulmányozhassa a Bibliát, hogy egyre jobban felfogja és megértse a Szentíráson való elmélkedés nyomán Krisztus gondolatait. De időt kell találnunk rá, mert egyébként csak a mások által már kigondolt magyarázatokat és értelmezéseket fogjuk visszamondani, mint a gyermekek. Nagyon fontos, hogy egymással is megosszuk kisebb csoportban vagy a nyilvános istentiszteleten a Bibliából nyert felismeréseinket. De arra is szükség van, hogy egyénileg elmélyedjünk a Szentírás kutatásában, hogy legyen aztán min elmélkedni és mit megosztani a többiekkel. Érdemes utánaérdeklődni, hogy – saját képességeinket és adottságainkat figyelembe véve – milyen segédkönyvek, kiadványok segítik a legjobban a Biblia szellemének megértését.
A cél nem lehet kevesebb, mint hogy az egész Biblia alapján alakuljon bennünk egy egyre teljesebb gondolkodásmód Isten országáról. /HGy/

Az egyéni csendesség nem hasonlítható a házi feladat megtanulásához, és a Biblia sem egy könyv a sok közül, melyet értelmünkkel akarunk megközelíteni. Elsődleges célunk nem az, hogy az Ige tökéletes ismerői legyünk, hanem az, hogy engedjük, hogy az ige vezessen bennünket. (Elizabeth Leake)

(Háló Gyula)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)