Élő közvetítés

Napi áhítat

A szellemi örökség továbbadása

2015 - Áhítat, 2015. május 23. szombat

Olvasmány:
2Tim 2,1–7

Jól válogasd meg, kiknek beszélsz belső világod legértékesebb kincseiről, kikre bízod őket! Csakis azokra, akik képesek továbbadni! („És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására )

1 Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. 2 És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. 3 Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. 4 Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. 5 Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. 6 A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. 7 Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts.

Magyarázat

A gyülekezet pásztorolásának egyik fontos része: megtalálni azokat a „megbízható embe­reket”, akik alkalmasak az ige és a Szentlélek által felgyülemlett hagyományt őrizni, sőt gyarapítani és továbbadni a következő generációknak.
Pál apostol fogalomtárában a „megbízhatóság” azt is jelenti, hogy Krisztus harcosa nem elegyedik a mindennapi élet zavaros gondjaiba. Tapasztalatból tudjuk, hogy ez nem életidegen lebegés a nyomasztó és megoldásra váró problémák felett. De folyton úgy kell tervezni és szolgálni, hogy életmagatartásunk tessék annak, aki szolgálatába fogadott bennünket.
Szoktuk emlegetni néha, hogy „én már harmadik generációs” hívő vagyok. Hazánkban ma már negyedik generációsak is számosan élnek.
Könyörögjünk, hogy amiről e héten elmélkedtünk, tudjuk azt tisztán és egyszerűen átadni lelki-szellemi örökségünk gyanánt, a Szentlélek segítségével.
A feleslegesnek látszó tehertételektől meg kell szabadulni, hiszen versenypályán törünk előre, a cél felé. Ami akadályoz, tedd le, ami nélkülözhetetlen, azt pedig szorítsd magadhoz, és vigyed fáradhatatlanul, míg el nem éred mennyei hazádat, az örök üdvösséget! /GS/

Naivan mondod: jó lenne pihenni.
Ki várja tőlem, hogy kifulladásig?
A bizonyságok fellege kiáltja:
Ne add fel! – Vár az Ország. Az a „másik”!

Tekints azokra, kik előtted jártak.
A hithősök nagy seregére nézz fel!
Győzelmi jelszavuk ez volt: Hit által!
Egész a célig tarts ki bátor szívvel.

Az ellendrukkerek hada kacagná,
Ha most kesergőn kidűlnél, leállnál.
Nekifeszülve tovább kell haladnod.
Nincs megalázóbb egy vesztett csatánál.
(Gerzsenyi Sándor: Bátran küzdj!)

(Gerzsenyi Sándor)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)