Élő közvetítés

Napi áhítat

Új név

2014 - Áhítat, 2014. november 1. szombat

Olvasmány:
Jel 2,12–17

Könyörögjünk kitartásért, hogy mi is ott lehessünk a győztesek között!

12 „A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: 13 Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. 14 De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. 15 Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. 16 Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. 17 Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.”

Magyarázat

A hét során a megújulásról, a dinamikus módon jó irányba ható változásokról gondolkodhattunk a kijelölt igék segítségével. Minden ige más-más oldalról világította meg azt a gyökeresen Új-at, amit Isten adhat számunkra. A megtérés teszi lehetővé, hogy Isten kegyelme által új emberként éljünk tovább, és elhagyjuk mindazt, ami káros. Isten dicséretére így új éneket énekelünk, és minden körülmények között őbenne bízunk.
A pergamoni gyülekezet sok próbatétele és Istenhez való ragaszkodása kapcsán dicséretet is kap az Úrtól: „ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik.” (2,13) Azonban még az oly nehéz körülmények sem mentik fel őket az állandó megtérés és hitbeli tisztaság követelménye alól (14–16. v.). Bárcsak mi is kitartanánk a minket érő kísértések és próbák közepette, hogy egykor ott állhassunk a győztesek seregében, akik új nevet nyertek Istentől! Adjon ehhez az Úr erőt és kegyelmet! /NHA/

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! (Jel 3,5–6)

(Nemeshegyi-Horváth Anna)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)