Élő közvetítés

Napi áhítat

A szeretet fokmérője

2015 - Áhítat, 2015. március 4. szerda

Olvasmány:
Jn 14,22–24

A szeretett lény mindent szeretett társa kedvére akar tenni. A szeretett lény megtapasztalja Isten életét magában.

22 Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: „Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?” 23 Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. 24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.”

Magyarázat

Annyira kiüresedett a keresztények között az a fogalom, hogy „szeretem Istent”, hogy szinte fizikai fájdalmat érez az ember. Oda jutottunk, hogy érezze megtisztelve magát Isten, hogy mi, emberek szóba állunk vele, adunk neki a pénzünkből, időnkből. Ez egyenesen istenkáromlás. Alaposan félreértjük az ágostoni gondolatot, hogy „szeress, és tégy, amit akarsz”. Mi szeretünk, és tényleg azt tesszük, amit akarunk, de vajmi kevés köze van annak Istenhez. Az Isten iránti szeretet fokmérője kizárólag az ő igéjének a megtartása. Nyilván ehhez először meg kell ismerni, és azután engedelmesen megtartani, csak azt engedni meg magunknak, amit igéje megenged. Egy gyülekezet faliújságján – rögtön a bejáratnál – volt egy hőfokmérő mosolygós, szomorú és közömbös arc jellel. A gyülekezet adakozását jelezte az előző hónaphoz képest. Ha több jött be, mint a múlt hónapban, akkor mosolygósra volt állítva. Tényleg ez a szeretet legjobb mércéje? Isten segítségét kérjük, hogy életünkben a parancsolatait egyre jobban meg tudjuk tartani! /MZs/

A bűn sötétben tévelyeg,
És bajba dönt vakon;
De Krisztus kézen fog s vezet
Napfényes utakon.
(...)
Légy áldott, Krisztusom, te nagy!
Hadd adjam át szívem:
Vedd szívesen, hogy hol te vagy,
E szív is ott legyen!
(J. Newton, ford. Kecskeméthy István
Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 330)

Yong személye, minden szava és tette bizonyíték arra, hogy létezik még erő és szeretet a világban, csak nagyon nehéz rábukkanni és felszínre hozni a lélek mélyéből. De ha egyszer megtaláltuk, féltékenyebben kell őriznünk a legdrágább földi kincseknél is. (Őri István: A szeretet, erő és szépség könyve)

(Marton Zsolt)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)