Élő közvetítés

Napi áhítat

Jaj a gondatlanoknak

2014 - Áhítat, 2014. október 1. szerda

Olvasmány:
Ám 6,1–6

Az élet élvezeteinek hajszolása a gondtalanság­ban valójában gondatlanság. Az Isten által ké­szí­tett örök életet lehet így elveszteni.

1 Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izráel háza! 2 Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét! Onnan menjetek a nagy Hamátba, azután menjetek el a filiszteus Gátba: Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e határuk a ti határotoknál? 3 Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért az erőszak uralmát közel hoztátok! 4 Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hizlalóból a borjúkat! 5 Hárfakísérettel danolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. 6 Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek.

Magyarázat

Ámósz a tekóai pásztorok közé tartozott (1,1), és ebből az élethelyzetéből és munkaköréből hívta el Isten a prófétai szolgálatra.
Ő jól látta, hogy a jómódú felső réteg miként merült bele a korrupcióba. Az anyagi bővölködésnek sajátos kísértései vannak a hívő ember számára is. Izráelben a szomszédos népek szokásait követték. Ha valahol megfogan a bűn, annak beláthatatlan következményei vannak. Lavinát képes elindítani. Amikor mások szokását vesszük az életünk alapjául, mi is a bűn útjára tévedhetünk. Lehet ez az anyagiakhoz való viszonyunk, vagy bármi, ami elbizakodottságra akar rávenni. Bárkinek lehet elefántcsontból, aranyból, értékes kristályból ágya vagy luxustárgya, de az lényegében talajvesztettséget és lelki békétlenséget eredményezhet. Nem ad megoldást az önboldogítás, ha az alkoholhoz nyúlunk (6. v.). Még az sem, ha hamis vallásosságban élünk. Megszólaló lelkiismeretünket el lehet al­tatni, de ne tegyük!
Fogadjuk el Pál apostol véleményét ebben a kérdésben: „Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.” (Fil 4,12) Legyünk magabiztosak, igényesek a kísértésekkel szemben, és kerüljük el a gondtalanságot az életünkben! Ne veszítsük el hitelességünket! /MaZs/

Napoleon önmagában hordá romlása magvát. Jelleme, láthatólag s kikerülhetlenül vonta bukása felé. Még szenvedett nagy veszteségei után sem tudott megállni önmaga előtt a nélkül, hogy ne próbáljon ujra fölemelkedni azon tetőre, mellyről lebukott. Azonban e hatalom visszanyerése sem elégitette volna őt ki. Képességei, mellyek fölemelkedésének hatalmas tényezői voltak, vakmerősége, hajlama a nagyszerű változások iránt, szokása sokat tenni koczkára, hogy minél többet nyerjen s végre a határtalan becsvágy bizonyosan vesztét okozták volna, annyivalinkább, mivel már ekkor nagyrészt mulófélben voltak azon tehetségei, mellyek előbb heves szenvedélyeit némileg mérsékelték. Számitásait, eszélyességét, előrelátását s ércz-akaratát, némi hanyagság, föl sem vevés, gondatlanság s szeszélyes elbizakodás váltotta föl. (Lévai József)

(Majnár Zsolt)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)