Élő közvetítés

Napi áhítat

Ne féljetek!

2015 - Áhítat, 2015. január 27. kedd

Olvasmány:
Jn 6,16–21

Nincs mitől félnünk, ha Jézus jelen van az életünkben.

16 Estefelé lementek tanítványai a tengerhez, 17 hajóra szálltak, és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus; 18 a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. 19 Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harminc futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, 20 de Jézus megszólalt: „Én vagyok, ne féljetek!” 21 Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak.

Magyarázat

A legtöbb ember félelmek között éli az éle­tét. Felmérések szerint a leggyakoribb félelmek a következők: az emberek félnek a szellemektől, a gonosz erőktől, rovaroktól és csúszómászóktól; félnek a magasságtól, víztől és a zárt helyektől. Sokan rettegnek az alagutaktól vagy épp a hidaktól, esetleg a tűktől. Félnek a társadalmi visszautasítástól, kudarctól, az ismeretlentől, az elköteleződéstől és a nyilvános beszédtől. De leginkább az életüket féltik, vagyis félnek a haláltól.
A nagy szélben háborgó tenger életveszélyes helyzet a nyílt vízen. Mindeközben a sötétben sejtelmesen közelgő alak látványa érthető módon félelemmel tölti el a tanítványokat. Mindannyiunknak vannak olyan pillanatai, amikor az életünk kerül veszélybe. Van olyan időszak az életünkben, amikor bizonytalanság tölti el a szívünket és gondolatainkat. Jézus ilyen helyzetekben szeretne közel jönni hozzád, és azt mondani: Ne félj!
A Szentírásban 129-szer hangzik ez a felszólítás. Jézus maga mondja, hogy csak attól van okunk félni, „aki a lelket is meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennán”. Ilyen hatalommal pedig nem bír más, csak maga az Úr. Csak az, aki örökkön-örökké él, és nála vannak a halál és a pokol kulcsai. Akinek János, mikor meglátta, úgy esett a lába elé, mint egy halott (Jel 1,17–18). De még akkor is az első üzenet ez volt számára: „Ne félj!” /GyG/

Ha elfog utamon / Félelem s fájdalom:
Fogd kezemet!
Derítsd fel éjemet, / Szárítsd fel könnyemet,
Tévelygésben ne hagyd én lelkemet!
(R. Palmer, ford. Cs. Tóth Kálmán
Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 236)

Miért fél a gyerek a sötétben? Mert nem tudja, hogy amit ott lát, az nincs is ott. Mert túlgondolja, túlbonyolítja, olyasmit képzel oda, ami nem létezik. Ezért félünk. Tudatlanságból, túlgondolásból. (Vida Ágnes)

(Győri Gábor)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)