Élő közvetítés

Napi áhítat

Újra meg újra újjá

2014 - Áhítat, 2014. október 26. vasárnap

Olvasmány:
Jer 18,1–12

Légy engedelmes agyag a fazekas kezében!

1 Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: 2 Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. 3 Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. 4 De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. 5 Ekkor így szólt hozzám az ÚR igéje: 6 Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében. 7 Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiirtom és elpusztítom. 8 De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá. 9 Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem és beültetem. 10 De ha azt műveli, amit rossznak tartok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. 11 Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az ÚR: Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket! 12 De ők ezt mondták: Nem érdemes! Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és megátalkodott, gonosz szívünk szerint élünk!

Magyarázat

Jeremiás próféta igencsak nehéz helyzetben volt, amikor az Úr rábízta az ítélet igéinek hirdetését. A korabeli emberek közül sokan irreális politikai álmokat kergettek, és azt hitték, hogy kicsiny országuk képes lesz ellenállni a jóval nagyobb hatalmaknak. Jeruzsálemet szinte mágikus erővel ruházták föl, és nem látták be, hogy Istent nem elégítik ki a vallásos látszattevékenységek. Szó szerint fejjel mentek a falnak. Jeremiáson keresztül viszont az Úr józanságra, engedelmességre és megtérésre intette őket. Nagyon szemléletes a fazekas és az agyag példája Isten és a nép kapcsolatára vo­natkoztatva. Rávilágít arra, hogy az Úr szuverén módon dönt és cselekszik népe életében, ugyanakkor mégis van jelentősége annak, hogy miként reagál a nép az Úr beavatkozására. Az ő döntései sohasem mechanikusak, hiszen a meg­térésre kegyelemmel válaszol. Sajnos ab­ban a szituációban lázadóan viselkedett a nép, és megátalkodottan élt továbbra is (18,12). Így eljött a bűnök büntetésének az ideje, és fogságba kellett menniük.
Mi hogyan viselkedünk a rövidebb-hosszabb formáltatásunk közben? Belesimulunk a fazekas kezébe, vagy lázadozva ellenszegülünk, és inkább darabokra törünk? Bárcsak az előbbit választanánk, és megtérve megújulnánk! /NHA/

Mint a bókos szentek állnak a fülkében
kívülről a szemnek kifaragva szépen,
de befelé, hol a falnak fordul hátok,
csak darabos szikla s durva törés tátog:
ilyen szentek vagyunk mi!
...
Ki farag valaha bennünket egészre,
ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló,
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?
(Babits Mihály: Psychoanalysis Christiana)

Imaáhítat

Valljuk meg, hogy szükségünk van a megújulásra! (2Kor 5,17)

(Nemeshegyi-Horváth Anna)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)