Élő közvetítés

Napi áhítat

Az előkelők sem kivételek

2015 - Áhítat, 2015. augusztus 1. szombat

Olvasmány:
Jer 14,1–9

Mindenkinek szüksége van Isten gondviselésére. („Az előkelők vízért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel)

1 Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak a szárazságról: 2 Gyászba borult Júda, kapuiban ájuldoznak, gyászolnak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. 3 Az előkelők vízért küldik szolgáikat, a tócsákhoz is elmennek, de vizet nem lelnek. Üres edényekkel térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakarják. 4 Rémüldöznek a termőföld miatt, mert nem volt eső az országban. Szégyent vallanak a szántóvetők, fejüket eltakarják. 5 Még a szarvas is, ha megellett a mezőn, ott hagyja a fiát, mert nincs fű. 6 A vadszamarak ott állnak a hegytetőkön, levegő után kapkodnak, mint a sakálok, szemük elhomályosodik, mert nincs fű. 7 Ha bűneink ellenünk szólnak is, a te nevedre tekintettel bánj velünk, URam! Mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened! 8 Ó, Izráel reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? 9 Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan férfi, aki nem tud segíteni? Hiszen te közöttünk vagy, URam, rólad neveznek bennünket: ne hagyj el minket!

Magyarázat

Isten minden élet forrása. Nélküle nincs öröm, nincs békesség, és az értékek kivesznek a világból. Erre hívja föl az Úr népe figyelmét a hosszan elhúzódó szárazságban. A szamarak nem végeznek munkát, mert éheznek. A szarvasok nem gondoskodnak utódaikról, mert nincs élelem sem állatnak, sem embernek. A szántóföldek kiszáradnak, ahogy a folyók és patakok is, már egy tócsát sem lehet találni az egész országban. Ha Isten nem gondoskodik népéről, ha nem ad vizet, akkor még az előkelők is szomjaznak. Még a gőgös és beképzelt emberek számára is egyértelművé válik, hogy mennyire függnek az Úr gondviselésétől. Az ilyen kiszolgáltatott helyzetekben kezdjük tisztán látni kicsinységünket az Istennel szemben.
A próféta tudja, mit kell tenni. Megalázza magát, a nép nevében bűnbánatot tart, és az Úr kegyelméért esedezik. Mert lehetünk bármilyen erősek, okosak, bármekkora hatalom is van a birtokunkban, a legalapvetőbb dolgokra sincs teljes ráhatásunk. Minden ember életében jönnek olyan események, amelyek kiveszik az irányítást a kezéből, és akkor rádöbben esendőségére. Milyen jó volna, ha tudnánk mindig alázatosak lenni az Istennel szemben! Ha tudnánk mindig hálásak lenni jóságáért, és észben tartanánk, hogy szeretete és gondoskodása nélkül nem lehet teljes az életünk! /GyG/

Uram, áldalak gondviselésedért!

Az Úr mondja, / Hogy sok gondja
Gyermekének ne legyen;
Hogy fájdalmad, / Aggodalmad
Őrá bízzad teljesen.

Ha úgy véled, / S ez fáj néked,
Hogy ő téged elhagyott:
Szállj magadba /Térdre hullva,
Míg hited nem lesz nagyobb!
(J. D. Herrnschmidt
Baptista gyülekezeti énekeskönyv, 305)

(Győri Gábor)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)