Élő közvetítés

Napi áhítat

A felsőbbség tisztelete

2014 - Áhítat, 2014. október 23. csütörtök

Olvasmány:
1Pt 2,17–24

A leleményesség, a tu­dás, a rugalmasság, az összefogás, a remény erősebbek, mint a forradalom fegyverei.

17 Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. 18 Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. 19 Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. 20 De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. 21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: 22 ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 23 mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg

Magyarázat

Ünnepel az ország. Az ünnepünk szabadságvágyról, összefogásról, közös célokról, összeadott erőről és hatalomról szól. Tiszteljük a múltat, a pozitív emberi törekvéseket, melyek szabad életről, szebb jövőről álmodtak.
Hálásak lehetünk Istennek, hogy olyan or­szágban élhetünk, ahol ez a szabadság nem korlátozza hitünket, istenfélelmünket, vallásunk gyakorlását. Volt idő, amikor ez nem lehetett ilyen természetes. Amikor a Krisztust követők titokban jöttek össze, amikor félelem árnyékolta be a mindennapokat, s az emberek egymástól is tartottak.
Tisztelni, engedelmeskedni még akkor is erőfeszítés, ha valaki kiváltotta bennünk ezeket az érzéseket, és méltónak tartjuk arra, hogy tisztelettel nézzünk fel rá. De engedelmeskedni annak, aki gonosz gazda? Harcra kelni jó cselekedetekkel? Azt meg hogy lehet? Csakis egy módon, ami teljes meghajlást igényel. Krisztus az, aki megtapasztalta, milyen érzés méltatlanul szenvedni. Ő feláldozta isteni méltóságát, hogy vére által éle­tünk legyen, hogy tudjunk erre a világra más szemmel nézni. Mint Isten értékes ajándékára, ahol megadja azt a kellő bölcsességet, aminek az erejével tisztelettel tudunk tekinteni minden emberre, és imádkozni tudunk a felsőbb hatalmakért.
Ettől lesz értékes számunkra földi országunk is. Adjuk hozzá, ami a mi ré­szünk, imádkozzunk vezetőinkért, hogy tudjanak Isten tetszése szerint szolgálni! /USzA/

A keresztények a társadalomban erkölcsi bátorsággal foglalnak állást minden mellett, ami jogos, igazságos és becsületes... Meg kell találnunk helyünket a társadalomban. Akik felelősségteljes poszton vannak, jogosultak a tiszteletünkre, támogatásunkra és együttmunkálkodásunkra. (Billy Graham)

(Újváriné Szabó Anikó)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)