Élő közvetítés

Napi áhítat

Idő a közösség gyakorlására

2014 - Áhítat, 2014. szeptember 24. szerda

Olvasmány:
ApCsel 2,41–47

Ne azon gondolkodj, hogy mit adjon neked a közösség, hanem azon, hogy te mit adhatsz a közösségnek!

41 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47 dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Magyarázat

Bibliai mottónk négy felsorolt eleméből a második talán a legfigyelemreméltóbb, mivel a legmegfoghatatlanabb. Mit is jelent részt venni a közösségben?
Az apostoli tanításban, az úrvacsorában, az imádkozásban lehet részt venni magánemberként, de a közösségben nem. Talán éppen ezért az egyik legnehezebb feladata mindenkinek: részt venni úgy a közösségben, hogy fejlődjön, hogy erősödjön a személyisége, hogy hasznos legyen a többiek számára, és közben ne érezze úgy, hogy kihasználják. Vágyunk a közösségre, de félünk is az egész közösségtől, hiszen így vagy úgy, de mindenki már megégette magát közösségben. Ez a gyakorlat arról szól, hogy nem vonjuk ki magunkat; hogy nem csupán a közösség egy rétegéhez kapcsolódunk; hogy nem növünk rá a többiekre; hogy nem használjuk ki önző módon a közösséget; hogy nem szolgáltatjuk ki magunkat nekik; hogy nem válunk mindenki lábtörlőjévé – hanem a magunk és a többiek számára is építő és fejlődő módon veszünk részt egymás életében.
Hát ez az, amit egész életünkön keresztül gyakorolnunk kell, hogy vigyük is valamire. /HGy/

De néha Ő, az Örök Több, a Más, a Nagy,
Némaságunkban beszédessé tesz.
Megáldja ki nem mondott szavainkat.
S velünk a mély vizekre kievez.
Erőtlen kicsi jóakaratunk
Általa mély vigasztalássá lesz.
Megszenteli könnyítő könnyeinket,
S valóságos erővel segítő
Testvérekül rendel egymásnak minket.
(Reményik Sándor)

(Háló Gyula)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)