Napi áhítat

A százados hite

2014 - Áhítat, 2014. április 19. szombat

Olvasmány:
Lk 23,47–56

A nyitott kívülálló, szemlélő alkalmas arra, hogy Isten megérintse az eseményekben.

47 Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: „Ez az ember valóban igaz volt.” 48 És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. 49 Jézus ismerősei pedig mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. 50 Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való, a nagytanács tagja, derék és igaz férfiú, 51 aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. 52 Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 53 Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. 54 Az ünnepi előkészület napja már elmúlt és megkezdődött a szombat. 55 Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. 56 Aztán visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint

Magyarázat

Jézus keresztje körül sokféle ember volt, sokféle szándékkal, indulattal. Ott voltak szimpatizánsai, tanítványai, akik szomorúan szemlélték az eseményeket. Ott voltak gyűlölői, irigyei, akik még ekkor is átkokat mondtak Megváltónkra. És a tömegben ott voltak azok, akik „véletlenül” keveredtek bele a történetbe. Mint a római százados, aki hivatalból vett részt a kivégzésen. Több kivégzésen részt vehetett már, és több kivégzést vezethetett ő maga is. Bizonyára nem ez volt legkedveltebb feladata munkája során, de el kellett végeznie kötelességből. Helyt kellett állnia, ha szeretett volna magasabb pozícióba jutni, s netán elkerülni Jeruzsálemből, fel egészen Rómáig.
A nap úgy indult ezen a pénteken, mint máskor. Mégis élete sorsfordító napjává vált. Miközben rutinszerűen végzik a véres munkát, felfigyel az egyik elítéltre, aki a kereszten sem szitkozódik, hanem imádkozik, bűnbocsánatot ad egy latornak, közbenjár gyűlölőiért. A közönyös kívülállót kezdi megérinteni az esemény, és nem hagyja érzéketlenül. Végül hitre, bizonyosságra jut, és azt kész meg is vallani. Nem tudjuk, hogyan alakult ezek után a százados élete, de bizonyosak lehetünk abban, hogy ez a péntek örökre emlékezetes maradt számára.
Vajon bennünket megérint-e még nagypéntek és húsvét eseménye, hoz-e változást életünkre, gondolkodásunkra, vagy csak megszokottan átsiklunk az ünnepi eseményeken? /MZ/

Ha annyira vágytok a szabadságra és az örömre, miért nem veszitek észre, hogy nem magatokon kívül kell keresnetek? Jelentsétek ki, hogy szabadok vagytok, hogy örömben éltek, és valóban úgy lesz! Cselekedjetek úgy, mint akiknek birtokában van a szabadság és az öröm, és valóban a tiétek lesz! (J. S. Bach)

(Merényi Zoltán)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)