Élő közvetítés

Napi áhítat

Nem uralkodásra hívattak

2014 - Áhítat, 2014. augusztus 29. péntek

Olvasmány:
1Pt 5,1–3

A gyülekezet vezetői a lelkeknek nem lehetnek elnyomói, hanem védelmezői.

1 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: 2 legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; 3 ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.

Magyarázat

A vezetésnek sokféle módozata van. Van, aki katonás szigorral, foghegyről mondott, röpködő parancsokkal akarja megoldani a gyülekezeti ve­zetést, más modernebb eszközökhöz nyúl: stratégiai tervet készít, kidolgozza a megvalósítás részleteit, ki­választja a feladathoz értő embereket, és működteti a gépezetet. Ez ma divatos vezetési gya­korlat, ám a Biblia krisztusi em­bere nem szakmai menedzser, hanem Krisztus ta­nítványa, akiben mindenekelőtt Krisztus természete ismerhető fel. Nem sakkfigurákkal lép, hanem együtt imádkozik, böjtöl, küzd a társaival, hogy elérjék azt a célt, melyet az Úr tűzött eléjük. A lelki vezető leghatékonyabb eszköze a személyes élete, életének példája. Nem feltétlenül a kiválósága, bár az is fontos, de ahogy küzd saját kísértéseivel, és ahogy a Lélek ereje által napról napra megújul, azaz győz a kiégés jelentkező hullámai felett. Még a legmostohább körülményeket is alkalomnak te­kinti, hogy azok között felmutassa küzdőtársainak a láthatatlanul jelen levő Úr valóságos erejét. Az Úr Jézus nem diktátorokat állított gyülekezetei élére, hanem szeretetével átitatott, érző embereket, akik társaikká válnak a zarándokló gyülekezet tagjainak, és felkarolják, erősítik a gyengéket, bátorítják a csüggedőket, és általános, reménységtől átitatott jó lelki közösséget valósítanak meg a gyülekezetben. Rendszeresen imádkozz a lelkipásztorodért! /LT/

Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs!
Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak abból, amid csak van, s ha verést kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid van!
(Kalkuttai Teréz anya)

(Lukács Tamás)

Iratkozz fel, hogy naponként elcsendesedhess áhítatban!

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)