Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Pro Urbe díjat adományozott a április 11-én Város Napján a Debrecen megyei Jogú Város közgyűlése Bereczki Lajosnak, a Református Kollégiumi Nagykönyvtár osztályvezetőjének, ...
A húsvéti országos célgyűjtés elé

A húsvéti országos célgyűjtés elé

A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsa célgyűjtést hirdet 2014 húsvétján a hajdúböszörményi Emmaus Idősek Otthona ősi épületének újjáépítéséért.
A szolgálat 4 évszaka

A szolgálat 4 évszaka

Egy ismerősnek beszéltetem a márciusi programjaimról, többek között a lelkipásztorné konferenciáról. Erre ő csodálkozva kérdezte, hogy olyan is van? Van, és mennyire jó, hogy van!
A misszió új útjain

A misszió új útjain

„Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj ki földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” 1Móz 12:1-2
Gyülekezetplántáló konferencia Madridban

Gyülekezetplántáló konferencia Madridban

Nyolcan képviseltük a Magyarországi Baptista Egyházat Madridban, az ECM (European Christian Mission) által tartott Gyülekezetplántálásról szóló konferencián.
Felvételi hirdetmény

Felvételi hirdetmény

A Baptista Teológiai Akadémia felvételt hirdet állami ösztöndíjas képzéseire a 2014/2015-ös tanévre. A képzések, az egész életen át tartó tanulás jegyében, minden korosztály előtt nyitottak.
Bibliaismeret

Bibliaismeret

2014. szeptember 1-jétől folytatódik az általános iskola 1. és 2. illetve az 5. és 6. évfolyamán a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése. Ennek köszönhetően az állami fenntartású általános iskolák 1.,2.,5.és 6. évfolyamán...
Kvzoo Kaposváron

Kvzoo Kaposváron

A 2011-2012-es nyaraink missziós programjainak köszönhetően, azzal találtuk szembe magunkat ,hogy egyre többen zörgetnek ajtóinkon, annak a reményében, hogy találnak is.
Bemerítés Rákoskeresztúron

Bemerítés Rákoskeresztúron

A Rákoskeresztúri Baptista Gyülekezet helyesen döntött akkor, amikor a bemerítési istentiszteletre igénybe vette az Üdvhadsereg rákoscsabai nagytermét, hiszen oly sokan voltunk, hogy ez a döntés indokolt volt.
Bemerítési ünnepély Hernádszentandráson

Bemerítési ünnepély Hernádszentandráson

2014. március 22-én a mindössze 445 lelket számláló kis abaúji település történelmi esemény színhelye volt: négy testvérnő hitvalló bemerítkezésére került sor a helyi Művelődési Házban.
Bemerítés Békéscsabán

Bemerítés Békéscsabán

2014. április 13-án ismét megmozdulhatott a víz a Békéscsabai Baptista Gyülekezetben. Lévai Erzsébet és Szerencsi József testvérünk tettek vallást hitükről ezen a napon, és pecsételték meg bemerítéssel döntésüket.
A Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete Baján

A Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete Baján

Március 9-én vasárnap a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete evangelizációs alkalmat tar-tott a Bajai Baptista gyülekezetben.

Közösségünkben sokan élnek fogyatékkal: mozgás korlátozottak, hallásukban vagy látásukban korlátozottak, értelmi fogyatékosok. Segítenünk kell őket, hogy megtalálják helyüket egyházunkban, az adottságaiknak megfelelő módon találkozhassanak Jézus Krisztussal! Tanulnunk kell a velük való együttélést és a feléjük való szolgálatot! A hónap igeverse: "Az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9)

Napi áhítat 2014. április 19. szombat

A százados hite

Olvasmány:
Lk 23,47–56

Jézus keresztje körül sokféle ember volt, sokféle szándékkal, indulattal. Ott voltak szimpatizánsai, tanítványai, akik szomorúan szemlélték az eseményeket. Ott voltak gyűlölői, irigyei, akik még ekkor is átkokat mondtak Megváltónkra. És a tömegben ott voltak azok, akik „véletlenül” keveredtek bele a történetbe. Mint a római százados, aki hivatalból vett részt a kivégzésen. Több kivégzésen részt vehetett már, és több kivégzést vezethetett ő maga is. Bizonyára...

Merényi Zoltán

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)