A Biblia mindenkié

A Biblia mindenkié

A Magyar Bibliatársulat, amelynek egyházunk is alapító tagja, a 2005-ben megtartott közgyűlésén határozatban döntött az újfordítású Biblia revíziójáról.
Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Pro Urbe díjat adományozott a április 11-én Város Napján a Debrecen megyei Jogú Város közgyűlése Bereczki Lajosnak, a Református Kollégiumi Nagykönyvtár osztályvezetőjének, ...
A szolgálat 4 évszaka

A szolgálat 4 évszaka

Egy ismerősnek beszéltetem a márciusi programjaimról, többek között a lelkipásztorné konferenciáról. Erre ő csodálkozva kérdezte, hogy olyan is van? Van, és mennyire jó, hogy van!
A misszió új útjain

A misszió új útjain

„Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj ki földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” 1Móz 12:1-2
Felvételi hirdetmény

Felvételi hirdetmény

A Baptista Teológiai Akadémia felvételt hirdet állami ösztöndíjas képzéseire a 2014/2015-ös tanévre. A képzések, az egész életen át tartó tanulás jegyében, minden korosztály előtt nyitottak.
Bibliaismeret

Bibliaismeret

2014. szeptember 1-jétől folytatódik az általános iskola 1. és 2. illetve az 5. és 6. évfolyamán a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése. Ennek köszönhetően az állami fenntartású általános iskolák 1.,2.,5.és 6. évfolyamán...
Kvzoo Kaposváron

Kvzoo Kaposváron

A 2011-2012-es nyaraink missziós programjainak köszönhetően, azzal találtuk szembe magunkat ,hogy egyre többen zörgetnek ajtóinkon, annak a reményében, hogy találnak is.
Bemerítés Rákoskeresztúron

Bemerítés Rákoskeresztúron

A Rákoskeresztúri Baptista Gyülekezet helyesen döntött akkor, amikor a bemerítési istentiszteletre igénybe vette az Üdvhadsereg rákoscsabai nagytermét, hiszen oly sokan voltunk, hogy ez a döntés indokolt volt.
Bemerítés Békéscsabán

Bemerítés Békéscsabán

2014. április 13-án ismét megmozdulhatott a víz a Békéscsabai Baptista Gyülekezetben. Lévai Erzsébet és Szerencsi József testvérünk tettek vallást hitükről ezen a napon, és pecsételték meg bemerítéssel döntésüket.
A Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete Baján

A Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete Baján

Március 9-én vasárnap a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete evangelizációs alkalmat tar-tott a Bajai Baptista gyülekezetben.
Valaki mondja meg…SZEBIN 2014

Valaki mondja meg…SZEBIN 2014

„Keresd a csendet a mindennapi nyüzsgésben; Isten akkor tudja átadni azt az üzenetet, amit Neked szán.”
Zenei élmény és jó tett

Zenei élmény és jó tett

In Medias Brass öttagú fúvós zenekar adott jótékonysági koncertet az ócsai Baptista Hajnalcsillag óvoda javára, április 12. én az Ócsai Műemlék Református Templomban.

Közösségünkben sokan élnek fogyatékkal: mozgás korlátozottak, hallásukban vagy látásukban korlátozottak, értelmi fogyatékosok. Segítenünk kell őket, hogy megtalálják helyüket egyházunkban, az adottságaiknak megfelelő módon találkozhassanak Jézus Krisztussal! Tanulnunk kell a velük való együttélést és a feléjük való szolgálatot! A hónap igeverse: "Az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9)

Napi áhítat 2014. április 24. csütörtök

Nem csak legenda

Olvasmány:
ApCsel 10,34–43

Próféták hirdették, Isten kegyelmet hirdet, s a tanítványok felismerték a megérkezett Messiást. Péter bizonyságtétele élő. Tapasztalatról beszél. Jézus Krisztus megbékéltet az Atyával, hirdeti ezt a békességet, hordozza s kiárasztja. Isten kente fel őt Lélekkel, mely erőt s hatalmat jelent. Gyógyultak és megszabadultak gyötrődő lelkek. Isten Fia végigjárta az emberi élet útját, annak minden fázisát. Nem kívülről néz le ránk, vergődő bűnösökre. Végigment a...

Újváriné Szabó Anikó

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)