A Biblia mindenkié

A Biblia mindenkié

A Magyar Bibliatársulat, amelynek egyházunk is alapító tagja, a 2005-ben megtartott közgyűlésén határozatban döntött az újfordítású Biblia revíziójáról.
Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Bereczki Lajos Pro Urbe díjat kapott

Pro Urbe díjat adományozott a április 11-én Város Napján a Debrecen megyei Jogú Város közgyűlése Bereczki Lajosnak, a Református Kollégiumi Nagykönyvtár osztályvezetőjének, ...
A szolgálat 4 évszaka

A szolgálat 4 évszaka

Egy ismerősnek beszéltetem a márciusi programjaimról, többek között a lelkipásztorné konferenciáról. Erre ő csodálkozva kérdezte, hogy olyan is van? Van, és mennyire jó, hogy van!
A misszió új útjain

A misszió új útjain

„Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj ki földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” 1Móz 12:1-2
Felvételi hirdetmény

Felvételi hirdetmény

A Baptista Teológiai Akadémia felvételt hirdet állami ösztöndíjas képzéseire a 2014/2015-ös tanévre. A képzések, az egész életen át tartó tanulás jegyében, minden korosztály előtt nyitottak.
Bibliaismeret

Bibliaismeret

2014. szeptember 1-jétől folytatódik az általános iskola 1. és 2. illetve az 5. és 6. évfolyamán a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése. Ennek köszönhetően az állami fenntartású általános iskolák 1.,2.,5.és 6. évfolyamán...
Kvzoo Kaposváron

Kvzoo Kaposváron

A 2011-2012-es nyaraink missziós programjainak köszönhetően, azzal találtuk szembe magunkat ,hogy egyre többen zörgetnek ajtóinkon, annak a reményében, hogy találnak is.
Bemerítés Rákoskeresztúron

Bemerítés Rákoskeresztúron

A Rákoskeresztúri Baptista Gyülekezet helyesen döntött akkor, amikor a bemerítési istentiszteletre igénybe vette az Üdvhadsereg rákoscsabai nagytermét, hiszen oly sokan voltunk, hogy ez a döntés indokolt volt.
Bemerítés Békéscsabán

Bemerítés Békéscsabán

2014. április 13-án ismét megmozdulhatott a víz a Békéscsabai Baptista Gyülekezetben. Lévai Erzsébet és Szerencsi József testvérünk tettek vallást hitükről ezen a napon, és pecsételték meg bemerítéssel döntésüket.
A Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete Baján

A Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete Baján

Március 9-én vasárnap a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete evangelizációs alkalmat tar-tott a Bajai Baptista gyülekezetben.
Valaki mondja meg…SZEBIN 2014

Valaki mondja meg…SZEBIN 2014

„Keresd a csendet a mindennapi nyüzsgésben; Isten akkor tudja átadni azt az üzenetet, amit Neked szán.”
Zenei élmény és jó tett

Zenei élmény és jó tett

In Medias Brass öttagú fúvós zenekar adott jótékonysági koncertet az ócsai Baptista Hajnalcsillag óvoda javára, április 12. én az Ócsai Műemlék Református Templomban.

Közösségünkben sokan élnek fogyatékkal: mozgás korlátozottak, hallásukban vagy látásukban korlátozottak, értelmi fogyatékosok. Segítenünk kell őket, hogy megtalálják helyüket egyházunkban, az adottságaiknak megfelelő módon találkozhassanak Jézus Krisztussal! Tanulnunk kell a velük való együttélést és a feléjük való szolgálatot! A hónap igeverse: "Az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9)

Napi áhítat 2014. április 23. szerda

Alázattal hordozta bűneinket

Olvasmány:
ApCsel 8,26–40

A húsvét jó íze még a szánkban van. A feltámadás már erővé vált, a Lélek erejévé, hiszen a tanítványok megkapva az ígért Vigasztalót, teljes erőbedobással vitték a hírt szerte a korabeli világban, a feltámadás erejét már nem lehetett megfékezni. Beszéltek Jézusról, s mint a mostani történetünkben feltűnik, átlátták a próféciákat. Teljes hittel vették ezek beteljesedését.
Az etióp kincstárnok olvas. Olyasmit, ami nem az ő kultúrájának alapja, de...

Újváriné Szabó Anikó

Bejelentkezés

Kérjük adja meg e-mail címét, melyre elküldünk egy új jelszót. Ezt a későbbiekben megváltoztathatja.

Hírlevél

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest, VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől - csütörtökig, 9-16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)