Hitmozaik – Fedezd fel Istent az életmozaikban!

0
608

Egy életvidám, világot járt, a Bibliáját és tabletjét mindig táskájában vivő „szupernagyiról” könnyű lenne hosszan, érdekesen írni, így Veressné Ady Annáról is.

Annuska néni színes életmozaikjában könnyen felfedezhető Isten jelenléte. Tanulságos lenne idézni örömteli lelki élményeiből, de egyéb történeteiből is: miként lehetett Isten kegyelmével elhordozni a szenvedést, a súlyos betegségeket, baleseteket, az üldöztetést, gyászt, mert ezekből is kijutott a Veress családnak mint Erdélyben szolgáló baptista lelkipásztorcsaládnak. Mégis megmaradt a hit, remény, szeretet! A jó Isten szeretete pedig átragyog Annuska néni 72 évén, és ez június 30-án Aszódon számunkra is „szívvel fogható” volt!

Az aszódi női csendesnapról is könnyű lenne hosszan, lelkesen írni. Szolgálatkész, örömteli összefogással készülődő gyülekezeti közösség készítette elő ezt a napot is, melynek címe Hitmozaik volt, és amelynek programja is alkalmas önálló cikktéma lenne. Mindenekelőtt Annuska néni (Veress Ernő áldott emlékű lelkipásztor felesége) lendületes bizonyságtétele arról, hogy miként tanította és őrizte Isten a különböző élethelyzetekben. Fel lehetne idézni a nap egyik újdonságát, az illatfelismerős vidám játék hangulatos perceit is, vagy a Hálamozaikot, melyben azért kerültek összegyűjtésre az aszódi nők személyes hálaokai, hogy ezzel is hálakereső életszemléletre buzduljunk. Érdekes lenne ismertetni a Mozaik-Zene-Képet is, amelyben az egyik Annuska néni által festett imaházi falfestmény mozaikonkénti feltárása és a csendesnapi ének mozaikszerű tanulása kapcsolódott össze. A Zakuszka Party is kiadna egy cikket, hát még ha eredeti erdélyi zakuszkareceptet is mellékelnénk hozzá!

Mégis valami másról, szemmel nem láthatóról is jó lenne megemlékezni: az Úr kissé talán szokatlan előzetes vezetéséről és sokaknál változást hozó későbbi munkálkodásáról is, amiért hálásak vagyunk. Hadd mutassanak e sorok is a jót tervező és jót ajándékozó Istenre!

A csendesnap imádságos előzetes tervezése során meglepetésként ért a vezettetés, hogy mintha teljesen ismeretlen irányba akarná indítani a szervezés folyamatát a jó Isten. Lehetséges, hogy egy idősebb, a hetvenes éveiben járó, számomra még ismeretlen, erdélyi testvérnőt szeretne az Úr idehívni hozzánk? Mintegy 700 km távolságból?! Később kiderült, hogy Annuska néni akkoriban még távolabb, Amerikában, Kaliforniában élt. A logikus érveknél azonban erősebb volt az égi biztatás a szolgálati meghívás megfogalmazására. Erre válaszul – több igei és egyéb egyértelmű megerősítésre alapozva – elfogadta Annuska néni az aszódi meghívást azzal a reménnyel, hogy júniusban már ismét „csak” a Hargitáról kell ideutaznia. Köszönjük hitből fakadó áldozatvállalását! Látható tehát, hogy csakis a jó Isten szándéka szerinti ajándék ez az általa eltervezett és összehozott találkozás! Úgy látszik, most így akart az Úr lelkileg gondoskodni rólunk.

Néhány, utólag konkrétan visszajelzett következményt is hadd említsek meg mint a gondviselő Úrnak köszönendő változásokat! Volt, aki e női csendesnapon valódi vigasztalást kapott özvegységében. Van, aki azóta frissen keresi az új feladatokat idősebb napjaiban is. Volt, akit Annuska néni mindenekfeletti hite és lelki derűjének megőrzése motivált hasonlóra, másvalaki ösztönzést nyert a szolgálatokba való aktívabb bekapcsolódásra. Több hívő édesanya a gyermekneveléssel kapcsolatban kapott megerősítést. Isten munkája, hogy valakit e csendesnapból kiindulva sorozatos bűnfelismerésre, bűnbánatra juttatott és végül bűnbocsánattal tett szabaddá. Volt, akit a mindenestől Istennek szentelt élet témája állított mérlegre, mást pedig az adakozás örömének témája gondolkodtatott el. Sokan megerősödtek az Istenbe vetett bizalomban. Többen visszajelezték vendégeink közül, hogy mennyire jó élményként élték meg legelső látogatásukat egy baptista imaházban.

Szemléletmódváltások, gyakorlati változások, feltöltekezés, elindulások, Isten felé fordulások, bűnbánatra bűnbocsánat, hitbeni megerősödések… és még ki tudná felmérni, milyen utóhatása van ennek a napnak? Elég annyit tudnunk, hogy amit Isten elkezdett, azt bizonyára kész teljesen el is végezni, ha kérjük, ha nyitott szívvel várjuk. Valahol a messzi Hargitán egy Istenben boldog, ragyogó szívű asszony biztosan ezért imádkozik.

Megosztás