Ébredj fel! – Győri Baptista Ifjúsági Konferencia

0
620

Sok szeretettel várunk mindenkit 2018 évindító konferenciájára!

“Tu­dok cse­le­ke­de­te­id­ről, hogy az a ne­ved, hogy élsz, pe­dig ha­lott vagy. Ébredj fel, és erő­sítsd meg a töb­bi­e­ket, akik halófélben van­nak, mert nem ta­lál­tam cselekedeteidet tel­jes­nek az én Is­te­nem előtt. Em­lé­kez­zél te­hát vissza, ho­gyan kap­tad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha te­hát nem éb­redsz fel, el­jö­vök, mint a tol­vaj, és nem tu­dod, me­lyik órá­ban jö­vök el hoz­zád.”
Jel 3, 1-3

A konferenciával kapcsolatos információkat apránként fogjuk megosztani veletek, úgyhogy azt ajánljuk legyetek résen! 😉