Biblia Maraton Egerben – “Reformáció 500”

0
321

Egerben évtizedek óta működő evangéliumi közösségek lelkipásztorai, választott vezetői vagyunk. Lutherrel együtt valljuk, hogy ma is egyedül a Szentírás kijelentése vezethet el bennünket Isten és Jézus Krisztus megismerésére. A Biblia tanít meg bennünket arra, hogyan éljünk a Jézus áldozatára, Isten kegyelmére épülő, teljesen új minőségű és új távlatokban gondolkodó életben. Hiszünk abban, hogy a Biblia örök igazsága, Isten beszéde ma is megáll, ma is működik mindazok életében, akik hittel fordulnak az Úr felé.

A fenti gondolatok jegyében szervezzük meg közös erővel 2017. október 27-28-án az egri Biblia Maratont: 24 óra alatt felolvassuk a Városháza dísztermében az Újszövetséget, valamint a Zsoltárok könyvét. Ez az akció ebben a formában tudomásunk szerint országosan egyedülálló.

Olyan egri emberek vállalják ezt a staféta-jellegű felolvasást, akik kegyelemből, Jézus vére árán magukat bátran Isten gyermekének, megváltott embernek vallják.

Isten népe sokféle és sokszínű. Közösségeink is többféle történelemre tekintenek vissza, alkalmaink is különböző liturgiával és stílussal rendelkeznek, ám közösen valljuk, hogy az élő hitű embereknek, a Jézus Krisztust követő gyülekezetek tagjainak az egységben kell megmutatniuk a szeretetüket és a hitüket.