2018. augusztus 21, kedd

„Az igaz ember hitből él”

A 2017-es évet a protestáns felekezetekben jelentősen meghatározta a reformáció 500. évfordulójának emléke. 1517-ben Isten Szentlelke hatalmasan megmozdult és megdicsőítette Jézus Krisztust. Emberek ezrei fordultak...

Bemerítés Balatonszemesen

Miért vártam eddig? – kérdezte magától Antal István az elmúlt vasárnap a gyülekezet előtt, amikor bizonyságot tett hitéről, és megpecsételte azt a bemerítéssel. Hosszú út...

Bemerítés Vácon

Március 26-án ismét megmozdult a víz Vácon a baptista imaházban. Két fiatal tett bizonyságot megtéréséről a szép számú gyülekezet előtt. Bahor Ábel hívő családban nevelkedett,...

Bemerítés Baján

Örömteli eseménynek lehettünk tanúi március 6-án a bajai gyülekezetben: hatan tettek bizonyságot hitükről és merítkeztek be. Az igehirdetés szolgálatát a tázlári lelkipásztor, Beke László vállalta,...

Gyermekbemutatás Tahitótfalun

A Tahitótfalui Baptista Gyülekezetben február első, úrvacsorai vasárnapján mutatták be a gyülekezet tagjai, Boros Lajos és felesége, Veller Olga gyermekét, Lajost. A bemutatást végző lelkipásztor,...

Gyermekbemutatások Angyalföldön

Két évvel ezelőtt kezdtünk imádkozni intenzíven gyülekezetünkben gyermekáldásokért. Több családban is évek óta várták már azt, hogy Isten megajándékozza őket babával. Az Úr meghallgatta a...

Nyári bemerítés Szentendrén

2017. július 30-án a vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával Dani Zsolt lelkipásztor igehirdetésében egy mérleges szemléltetéssel arról szólt, hogy Istennel szemben milyen súlytalanok vagyunk. Bármilyen...

Köszöntés a 90. születésnapon

A budakeszi gyülekezet november 27-én a délutáni istentisztelet keretében Isten iránti hála lelkületével köszöntötte Ács András nyugalmazott lelkipásztor testvért, a helyi kis gyülekezet tagját,...

Ünnepi énekes istentisztelet Ócsán

2016. május 29-én, vasárnap újból az éneklésé volt a főszerep a délutáni istentiszteletünkön. Hosszabb előkészület után valósult meg ez az alkalom. Három meghívott operaénekes vendégünk...

Gyermekbemutatások Gödöllőn

Gyülekezetünkben az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több család újabb gyermekáldásnak örülhetett, s velük együtt az egész közösség. Elsőként, július 16-án Merkl Panka Kinga bemutatására...