Bach: János-passió

0
1079

Ünnepeink akkor válhatnak valódi ünneppé, ha előtte időt szakítunk az elmélkedésre, az ünnep tartalmának a felidézésére. Húsvét előtt a János-passió adott erre alkalmat két ízben is: április 8-án Kelenföldön, és 10-én a Wekerle-telepen a Baptista Központi Énekkar előadásában Oláh Gábor vezényletével.

Ha csak magára az ének-zenére figyelünk, szinte rálátunk a végtelen szélsőségekre, amelyeket Johann Sebestian Bach öntött zenei formába. A nyitókórus magasztalja a „nagy Urat, a nagy Felséget”, Aki az elszenvedett kínokban mutatta meg, hogy Isten Fia, és mégis felmagasztaltatott.

Az Újszövetség János apostol által írt szenvedéstörténete (Jn 18–19) megelevenedik a mű előadásakor. A történetet az evangélista tenor mondja el. Az esemény résztvevői áriákban, recitativókban nyilatkoznak meg, míg a kórus az események mögötti indulatokat énekli el. A mindenkori gyülekezet válasza, üzenet-összefoglalása, a közben felcsendülő korálokban megszólaló hit és bizonyosság oldja fel a szinte elviselhetetlen feszültségeket.

J. S. Bach nem véletlenül az „ötödik evangélista” a köztudatban. Az indulatok összecsapnak a názáreti Jézus körül, aki zavarba ejti tanítványait viselkedésével, elfogóit és bíráit szelíd kérdéseivel, válaszaival. Az elfogatást és a következő eseményeket olyan zenei ábrázolással festi meg a szerző, hogy megráz a keresés, a bizonytalanság, a félelem (Péter tagadása) és Jézus szelíd, csendes magatartása a vallási vezetők előtt.
A vallási vezetőktől átkerült a világi hatósághoz Jézus ügye. Itt derül ki, hogy milyen kettősséggel élnek együtt a nép vezetői. Egyrészt büszkék vallásukra, törvényeikre. Másrészt a világi uralommal végeztetik el gyűlöletük tárgyának kivégzését, miközben hitet tesznek a császár uralma iránt. Pilátus próbál ellenállni a vádlók gyilkos dühének, a párbeszédek pörgő üteme mutatja az izgatottságot.

A zárókórus a megbékélés felé mutat, hiszen Krisztus sírja a hívőnek „mennyet tár és átkos poklot zár”. A korál (a gyülekezet éneke!) a megdicsőült, mennyei trónon ülő Krisztust dicsőíti.

Kedves Olvasóink! Hallgassák meg Bibliával a kezükben a János-passiót, felemelő, megtisztító élményben lesz részük!

Kiss Emil
(Baptista Központi Énekkar)

Megosztás

NINCS HOZZÁSZÓLÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

+ 32 = 39