„Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül”

Bemerítés Veresegyházon

3773
Csoportkép

2016. szeptember 11-én áldott istentiszteleten vehettünk részt a Veresegyházi Baptista Imaházban. Isten ünnepre hívott bennünket. Három fehér ruhás fiatal vallotta meg hitét a zsúfolásig megtelt imaházban a gyülekezet és az Úr Jézus színe előtt.

Vargáné Mayer Bernadett keresztény családban nőtt fel. Házasságkötése után férje révén baptista családba került. Férje bemerítkezése inkább negatív érzésekkel töltötte el, és hosszabb idő kellett ahhoz, hogy kérdéseire választ kapjon a Bibliából. Ezután rendszeresen járt a gyülekezetbe, ahol lelki barátokra talált. Az igehirdetések, a bizonyságtételek, az imacsoport imái változást hoztak az életébe. Vágy volt benne, hogy ő is átélje azokat a lelki élményeket, amelyeket mások bizonyságtételében hallott. Engedelmesen átadta élete irányítását Istennek, hogy ráléphessen arra az útra, ami a végcélhoz vezet.

Erős Johanna keresztény hívő szülők gyermekeként Isten közelében élt, és tizenévesként elfogadta az Urat. Ám ez a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, és elfordult Istentől. Azonban egy súlyos betegség legnehezebb időszaka ismét Isten felé fordította, szüksége volt gyógyító erejére, és megérezhette, hogy ő nem feledkezett el róla. Elkezdett a gyülekezetbe járni, és az igei üzenetek hatására addigi üres élete megtelt élettel. Sok káros és helytelen szokásból mentette ki Isten, és megmentette az életét. A pokol helyett a menny felé vezető utat választotta, és célt nyert az élete.

Paulheim Adrienn már kisgyerekként a gyülekezethez tartozott. Később sporttevékenységei egyre több időt vettek el az Úrral való kapcsolatából, és elhagyta követését. Emiatt hiányérzet keletkezett életében, de érezte, hogy az Úr nem hagyta magára. Elhatározta, hogy ismét járni fog a gyülekezetbe, és ehhez kérte Isten segítségét. Érezte, hogy imái meghallgatásra találnak, és kezdett érlelődni benne a bemerítkezés gondolata. Ezt az elhatározását három unokatestvérének egyidejű bemerítkezése tette véglegessé. Az Úr átsegítette fájdalmas mélypontokon, amelyeken nélküle nem sikerült volna átjutnia, ő pedig elfogadta Jézust személyes megváltójának.

Lelkipásztorunk, Bacsó Benjámin (szada–veresegyházi körzet) igehirdetésében három dologra hívta fel a figyelmet. Beszélt a bemerítésről, a Bibliáról és Jézus Krisztusról a Máté 11,28 és a Róma 10,13 versei alapján.

Baptista identitásunk meghatározó eleme a hitvalló alámerítkezés, amit nevünkben, a szentségekről vallott álláspontunkkal, illetve közösségi gyakorlatunkkal egyaránt felvállalunk és hirdetünk. Ebből eredően minden alkalommal, valahányszor a gyülekezeti medence körül alámerítkezésre készülünk, rendkívüli érzések itatják át lelki világunkat. A Biblia Isten szava, a bemerítés pedig bibliai igazság. Ebben a gyakorlatunkban a Biblia tanítását igyekszünk követni az Úr Jézus példája szerint, aki az út, az igazság és az élet. Megváltónk életében nem véletlenszerűen történtek a dolgok, hanem előre, a mennyben eltervezett menetrend szerint. Ebből eredően minden, amit Jézus tett, üzenetet és követni való példát hordoz magában. Jézus Krisztus azért jött, hogy földi élete alatt betöltsön minden isteni igazságot. Ha az ő tanítványai szeretnénk lenni, követnünk kell őt mindenben, a hitvalló alámerítkezésben is. Fontos azonban, hogy e szent aktusban ne felületesen, sem pedig emberi unszolásra, hanem megtért, alázatos és hívő szívvel részesedjünk. Ha ez megtörténik, Isten ígérete alapján megnyílik számunkra a menny, hogy mint Isten gyermekei és örökösei beléphessünk az ő országába.

A bemerítkezők fogadalomtétele után a bemerítés szolgálatát Bacsó testvér végezte. Áldást Pálmai Zoltán szadai diakónus testvérrel együtt kértek életükre, míg a gyülekezet nevében Csernus Zoltán elöljáró testvér köszöntötte őket. Az alkalom folyamán többször felcsendültek a körzeti dicsőítő csoport és az alkalmi énekkar énekei.

Ezen a délelőttön három fiatal segítségül hívta az Úr nevét, hogy üdvözüljön. Mi pedig imádkozzunk azért, hogy gyülekezetünk új tagjai odaszánt, példás életükkel jó bizonyságai legyenek annak, aki élete árán váltotta meg őket bűnös életükből! Hisszük, hogy Isten áldása kíséri új testvéreink életét a gyülekezetünkben.


Elindult egyházunk hírlevele, melyben tájékoztatást adunk aktuális híreinkről, eseményeinkről. Iratkozzon fel ön is!